Automobilový priemysel: ťahúň našej ekonomiky

Utorok, 06 máj 2014

Aj keď je Slovensko malá krajina, v automobilovom ponímaní je svetový obor, hlavne pokiaľ ide o výrobu automobilov v prepočte na jedného obyvateľa. V tomto hodnotení sme v rokoch 2012 i 2013 porazili všetky štáty sveta.

ZAP tlač. konferancia
Zväz automobilového priemyslu SR predostrel pred novinárov svoju víziu vzdelávania

V počte vyrobených automobilov sa Slovensko v roku 2013 oproti roku predchádzajúcemu posunulo ešte vyššie, keď prekonalo vlastný rekord vo výrobe áut. V troch automobilkách opustilo výrobné linky v roku 2013 až 987.718 (v roku 2012 to bolo 926.555) nových automobilov. Aj preto môžeme povedať, že automobilový priemysel je najvýznamnejším odvetvím nášho priemyslu za uplynulý rok.

Slovensko: automobilová veľmoc

Z troch liniek našich automobiliek zišlo v roku 2013 takmer jeden milión automobilov. Je to o 6,6 % viac ako v roku 2012. V roku 2014 tieto počty Slovensko pravdepodobne nedosiahne, ale i tak to bude nad hranicou 900 tisíc automobilov. Podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu SR je Slovensko stále svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov, keď rekord 171 z roku 2012 sme v minulom roku zvýšili na 182.

graf2
Slovensko je svetovým lídrom v počte vyrobených automobilov na 1000 obyvateľov

Automobilový priemysel je jednoznačne naše najvýznamnejšie odvetvia hospodárstva. Jeho výsledky sú rok čo rok lepšie. Aby to tak aj naďalej zostalo a automobilový priemysel by bol aj v ďalších rokoch chrbtovou kosťou slovenského priemyslu a pýchou Slovenska, je potrebné vytvoriť na to primerané podmienky. Musí mať na to kvalifikovanú pracovnú silu a zapájať do tohto procesu aj vedu a výskum.

Vylepšiť kvalifikovanosť pracovnej sily v automobilovom priemysle by mohol kvalitnejší a efektívnejší systém vzdelávania. Také vzdelávanie, ktoré by školy viac priblížilo praxi, resp. spojilo školskú teóriu s dielenskou praxou. Vo Zväze automobilového priemyslu SR tomu vravia duálne vzdelávanie. Také, ktoré by bolo, ako inak, zamerané na ďalší rozvoj priemyslu.

Strategický cieľ: duálne vzdelávanie

Duálne vzdelávanie, väčšie zapojenie a využívanie vedy a výskumu pre priemysel a podpora subdodávateľského odvetia automobilového priemyslu sa majú stať hlavnými strategickými cieľmi ZAP SR na rok 2014. Zväz (automobilového priemyslu SR) chce v tomto roku naštartovať viacero aktivít, ktoré by naplnili tieto ciele a ktoré už počas minulého obdobia dôkladne pripravoval.

Podstatou duálneho vzdelávania je jeho zameranie pre zamestnanie. A k tomu sú nevyhnutné reformy školského systému, ktorý bude viac napojený na potreby zamestnávateľov, čo je prioritou číslo jeden pre ZAP SR. Prezident zväzu Jaroslav Holeček to vidí tak, že pre zabezpečenie rozvoja Slovenska vo všetkých odvetviach v horizonte piatich rokov je potrebných 320 000 nových zamestnancov, z toho 75 % ako náhradu za tých, ktorí odídu do dôchodku.

graf1
Nárast výroby automobilov na Slovensku v rokoch 2000 až 2013 a prognóza na rok 2014

Riešenie: transformácia odborného vzdelávania

Povedal tiež, že ročne do dôchodku ročne odíde viac ako 33 000 kvalifikovaných stredoškolsky vzdelaných pracovníkov, pričom zo stredných škôl vyjde iba 5000 kvalifikovaných pracovníkov. Ostatní pokračujú v štúdiu na vysokej škole alebo sa stávajú nezamestnanými, pretože vyštudovali odbor, ktorý hospodárstvo nepotrebuje alebo sú kvalitatívne nepoužiteľní.Preto je podľa neho transformácia školského systému je nevyhnutná. Riešením musí byť štátom podporovaný projekt transformácie odborného vzdelávania, do ktorého je ZAP SR aktívne zapojený.

Viceprezident ZAP SR pre vzdelávanie Július Hron k tomu dodáva, že už v septembri štartujú s pomocou ZAP-u pilotné projekty s prvkami duálneho vzdelávania na stredných školách. Snahou je získať čo najviac firiem, ktoré si budú svojich zamestnancov vyberať už na školách a poskytovať im praktickú výučbu vo svojich prevádzkach. Reformu stredného odborného školstva inicioval zväz už v roku 2012.

Autor: J. Goldberger
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-Vitara
Japonská automobilka Suzuki vyrobila za uplynulý fiškálny rok 2019 (apríl 2019 až marec 2020) vo svojich výrobných závodoch na celom svete 2,97 (2 966 399) milióna automobilov. Napriek prerušeniu výroby pre pandémiu koronavírusu dokázala automobilka vyprodukovať 87,4 percent objemu predvlaňajšieho rekordného roku, v ktorom značka vyprodukovala 3,39 milióna (3 393 976) vozidiel, čo je najviac vo svojej storočnej histórii. V závodoch Suzuki ďalej pokračoval trend prehlbovania prevahy produkcie závodov mimo Japonska. V zahraničných závodoch počas vlaňajšieho fiškálneho roku vyrobila automobilka 2,02 milióna (2 022 227) vozidiel, kým automobilky v Japonsku len vyše 944 tisíc vozidiel.
Volvo-heng-du
Výrobný závod spoločnosti Volvo Cars v čínskom meste Čcheng-tu, jej najväčší v Číne, získava 100 percent svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Celkový obnoviteľný energetický mix v celosvetovej výrobnej sieti spoločnosti tak dosiahol 80 percent. Stopercentný energetický mix z obnoviteľných zdrojov v čínskom závode Čcheng-tu je výsledkom čerstvo podpísanej zmluvy o dodávke elektrickej energie a prispeje k zníženiu emisií CO2 v závode o viac ako 11-tisíc ton ročne. Približne 65 percent vyrobenej elektriny pochádza z vodnej energie, zvyšná časť zo slnečnej a veternej energie a iných obnoviteľných zdrojov.
BMW5-digital-world-premie
Priaznivci a fanúšikovia bavorskej značky BMW sú v očakávaní premiéry modelov radu 5 Sedan a praktickejšieho kombi Touring. Avšak vzhľadom na stále platné cestovné obmedzenia na celom svete sa prezentácia nového BMW radu 5 Sedan, nového BMW radu 5 Touring a nového BMW radu 6 Gran Turismo uskutoční v digitálnej forme. Stane sa tak v stredu 27. mája a záujemcovia o internetovú premiéru týchto troch modelov ju môžu sledovať na internete o 08:00 hod. na www.live.bmwgroup.com/en a http://www.live.bmwgroup.com/en>.