Čo sa mení v dovoze automobilov

Štvrtok, 03 január 2008

Doterajšia právna norma na dovoz automobilov znemožňovala zaviesť do evidencie niektoré dovezené automobily, na strane druhej vyžadovala technické kontroly pred ich prihlásením na Slovensku. Odteraz je to inak.

Dovoz automobilov Dovoz automobilov

Európska komisia vyhodnotila tieto podmienky ako nedovolené a vyzvala Slovensko na prijatie nápravného opatrenia. A tak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo legislatívu tak, že technické vlastnosti vozidla, ktoré už bolo predtým uznané v inom členskom štáte, sa budú akceptovať aj na Slovensku. Zrušilo tiež povinné predkladanie certifikátu konformity (COC). Bude ho vyžadovať len pri dovoze automobilu, ktorý predtým nebol zaregistrovaný v členskom štáte, z ktorého sa dováža.

Pravidlá pre dovoz jednotlivých vozidiel zo zahraničia sa od 1. januára 2008 zásadným spôsobom zmenia. Vyplýva to zo zákona č. 548/2007 Z. z., ktorý upraví príslušné časti dosiaľ platného zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Prvou významnou zmenou oproti Súčasnému stavu bude zjednodušenie dovozu z členských štátov Európskeho spoločenstva (ES), Nórska, Lichtenštajnska, Islandu (tzv. členské štáty alebo iné zmluvné štáty Dohody o EHP) alebo Švajčiarska. Ak pôjde o dovoz z týchto štátov, potom nebude treba automobil nanovo schvaľovať, ale bude možné schválenie, ktoré automobil má, uznať. Nové automobily, dosiaľ neprihlásené do evidencie, ak nebudú mať najazdených viac ako 6000 kilometrov, nebudú musieť na technickú kontrolu, emisnú kontrolu ani kontrolu originality. Jazdené, alebo také, ktoré už niekedy v minulosti prihlásené v evidencii boli, tieto kontroly budú musieť absolvovať.

Dovoz automobilov

Podobne ako to bolo pri uznávaní schválenia dovezeného vozidla doteraz, bude aj po novom potrebné absolvovať technickú kontrolu (pravidelnú). Certifikát konformity (COC), dosiaľ v niektorých prípadoch nevyhnutný, rovnako ani údaj s číslom typového schválenia ES na výrobnom štítku automobilu sa však už pri nej vyžadovať nebudú.

Ďalšou novinkou je, že obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, na ktorom bude príslušné správne konanie prebiehať, bude môcť uznať predložený doklad o technickej alebo emisnej kontrole vykonanej v zahraničí. V rámci správneho konania potom automobil už na technickú alebo emisnú kontrolu (pravidelnú) na Slovensku nebude musieť. Po uznaní typového schválenia, prihlásení do evidencie a pridelení evidenčného čísla však bude musieť prísť na technickú alebo emisnú kontrolu administratívnu, pri ktorej dostane k uznanej zahraničnej kontrole slovenskú kontrolnú nálepku s príslušným osvedčením. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch zobrazuje schéma.

Pri dovoze z iných, tzv. tretích štátov, bude po novom prichádzať do úvahy iba schválenie vozidla. Jednoduchšie uznanie schváleného vozidla v tomto prípade už možné nebude. Bez ohľadu na to, či pôjde o vozidlo nové alebo jazdené, bude potrebné absolvovať technickú kontrolu, emisnú kontrolu i kontrolu originality. Uznanie v zahraničí vykonanej technickej alebo emisnej kontroly obvodným úradom možné nebude. Rovnako ako dosiaľ bude predpokladom schválenia vozidla úspešné absolvovanie technickej kontroly pred schválením jednotlivého vozidla, ktorá je v porovnaní s technickou kontrolou rozsiahlejšia a primerane nákladnejšia. Pri nej, opäť rovnako, ako je to v súčasnosti, bude potrebné preukázať splnenie homologizačných predpisov pre hluk, emisie škodlivín vo výfukových plynoch, brzdy a elektromagnetickú kompatibilitu. Novinkou však bude možnosť vyhnúť sa tomuto preukazovaniu vtedy, ak vozidlo bude mať udelené typové schválenie ES. Akceptovaným dokladom o typovom schválení ES bude certifikát konformity (COC) v kombinácii s číslom typového schválenia ES uvedeným na výrobnom štítku vozidla. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch opäť zobrazuje schéma.

Dovoz jednotlivých vozidiel, ktoré boli najmenej 12 mesiacov vo vlastníctve občanov SR, bol podľa doterajšieho znenia zákona zvýhodnený menším rozsahom povinne predkladaných dokladov. Novelizované znenie zákona túto možnosť zruší. Na tieto vozidlá sa tak budú vzťahovať rovnaké podmienky ako na ostatné individuálne dovážané.

Ďalšou dôležitou zmenou bude pre jednotlivo dovážané vozidlá už dlhší čas pripravované zavedenie povinnosti absolvovať kontrolu originality. Cieľom je odhaliť prípady neoprávnených zásahov do identity vozidiel (bližšie informácie možno nájsť na stránke poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel). Protokol o úspešne absolvovanej kontrole na pracovisku kontroly originality sa bude vyžadovať v prípadoch správnych konaní v súvislosti s dovozom jednotlivého vozidla, okrem nových vozidiel (dosiaľ neprihlásených do evidencie) dovážaných z členských alebo iných zmluvných štátov EHP a Švajčiarska.V neposlednom rade príde tiež k úprave výšky správnych poplatkov súvisiacich so schválením alebo uznaním schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. Na schválenie sa bude vzťahovať poplatok 10 000 korún a na uznanie schválenia 2000 korún.

Autor: J. Goldberger, TESTEK
Pridať komentár
Bleskovky
1-Sikyna-Imola
Seriál majstrovstiev sveta v motokrose pokračoval v talianskej Imole pätnástym kolom. Jazdcov čakala rýchla a náročná trať na slávnom Autodrome Enza a Dina Ferrariho. Richard Šikyňa (MX Slovakia - JD Gunnex KTM RT), jediný Slovák v štartovom poli, si v kvalifikácii triedy KTM 250 SXF vyjazdil 17. priečku. V pretekoch v úvode prvej jazdy po kolízii s iným jazdcom a poškodení motocykla z pretekov odstúpil. V druhej jazde aj napriek technickým problémom bol v cieli na 14. mieste a pripísal si ďalších 7 bodov do priebežného hodnotenia seriálu. So 105 bodmi mu patrí 22. miesto priebežného hodnotenia.
1-Autíčko
Skupina vysokoškolských študentov prerobila detské elektrické autíčka pre potreby dvoch hendikepovaných deti. Urobili to počas šesťtýždňovej letnej stáže v Technologickom centre Adient v Trenčíne v rámci trinásteho ročníka projektu letnej študentskej stáže. Do projektu sa zapojili talentovaní študenti z viacerých slovenských aj zahraničných vysokých škôl. Projekt zahŕňal návrh, prípravu realizácie a úpravu špeciálnych sedadiel, ako aj ďalších komponentov autíčka. Pracovalo na ňom dvanásť vybraných študentov z vysokých škôl technického smeru z Trenčína, Bratislavy, Brna, Liberca a Edinburgu.
Seat Leon
V posledný júlový týždeň Seat Leon tretej generácie dosiahol významný míľnik, keď od svojho uvedenia na trh sa predal jeden milión exemplárov. Najlepšie predávaný model španielskej značky mal svetovú výstavnú premiéru v októbri 2012 na parížskom autosalóne a krátko na to sa začal predávať. Vďaka úplne novému dizajnu podľa filozofie formula Leon, založenej na harmónii dizajnu a funkčnosti, sa stal najpredávanejším modelom z programu Seatu a prekonal dominanciu modelu Ibiza z predchádzajúcich 30 rokov. Leon tretej generácie, navrhnutý, vyvinutý a vyrábaný v závode Martorell, využíva modulárnu stavebnicu komponentov s priečne uloženým motorom MQB koncernu Volkswagen. Nová stavebnica znamenala skok v oblasti technológie a výroby a kvalita výroby dosiahla štandard koncernu Volkswagen.