Čo sa mení v dovoze automobilov

Štvrtok, 03 január 2008

Doterajšia právna norma na dovoz automobilov znemožňovala zaviesť do evidencie niektoré dovezené automobily, na strane druhej vyžadovala technické kontroly pred ich prihlásením na Slovensku. Odteraz je to inak.

Dovoz automobilov Dovoz automobilov

Európska komisia vyhodnotila tieto podmienky ako nedovolené a vyzvala Slovensko na prijatie nápravného opatrenia. A tak Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií zmenilo legislatívu tak, že technické vlastnosti vozidla, ktoré už bolo predtým uznané v inom členskom štáte, sa budú akceptovať aj na Slovensku. Zrušilo tiež povinné predkladanie certifikátu konformity (COC). Bude ho vyžadovať len pri dovoze automobilu, ktorý predtým nebol zaregistrovaný v členskom štáte, z ktorého sa dováža.

Pravidlá pre dovoz jednotlivých vozidiel zo zahraničia sa od 1. januára 2008 zásadným spôsobom zmenia. Vyplýva to zo zákona č. 548/2007 Z. z., ktorý upraví príslušné časti dosiaľ platného zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.

Prvou významnou zmenou oproti Súčasnému stavu bude zjednodušenie dovozu z členských štátov Európskeho spoločenstva (ES), Nórska, Lichtenštajnska, Islandu (tzv. členské štáty alebo iné zmluvné štáty Dohody o EHP) alebo Švajčiarska. Ak pôjde o dovoz z týchto štátov, potom nebude treba automobil nanovo schvaľovať, ale bude možné schválenie, ktoré automobil má, uznať. Nové automobily, dosiaľ neprihlásené do evidencie, ak nebudú mať najazdených viac ako 6000 kilometrov, nebudú musieť na technickú kontrolu, emisnú kontrolu ani kontrolu originality. Jazdené, alebo také, ktoré už niekedy v minulosti prihlásené v evidencii boli, tieto kontroly budú musieť absolvovať.

Dovoz automobilov

Podobne ako to bolo pri uznávaní schválenia dovezeného vozidla doteraz, bude aj po novom potrebné absolvovať technickú kontrolu (pravidelnú). Certifikát konformity (COC), dosiaľ v niektorých prípadoch nevyhnutný, rovnako ani údaj s číslom typového schválenia ES na výrobnom štítku automobilu sa však už pri nej vyžadovať nebudú.

Ďalšou novinkou je, že obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, na ktorom bude príslušné správne konanie prebiehať, bude môcť uznať predložený doklad o technickej alebo emisnej kontrole vykonanej v zahraničí. V rámci správneho konania potom automobil už na technickú alebo emisnú kontrolu (pravidelnú) na Slovensku nebude musieť. Po uznaní typového schválenia, prihlásení do evidencie a pridelení evidenčného čísla však bude musieť prísť na technickú alebo emisnú kontrolu administratívnu, pri ktorej dostane k uznanej zahraničnej kontrole slovenskú kontrolnú nálepku s príslušným osvedčením. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch zobrazuje schéma.

Pri dovoze z iných, tzv. tretích štátov, bude po novom prichádzať do úvahy iba schválenie vozidla. Jednoduchšie uznanie schváleného vozidla v tomto prípade už možné nebude. Bez ohľadu na to, či pôjde o vozidlo nové alebo jazdené, bude potrebné absolvovať technickú kontrolu, emisnú kontrolu i kontrolu originality. Uznanie v zahraničí vykonanej technickej alebo emisnej kontroly obvodným úradom možné nebude. Rovnako ako dosiaľ bude predpokladom schválenia vozidla úspešné absolvovanie technickej kontroly pred schválením jednotlivého vozidla, ktorá je v porovnaní s technickou kontrolou rozsiahlejšia a primerane nákladnejšia. Pri nej, opäť rovnako, ako je to v súčasnosti, bude potrebné preukázať splnenie homologizačných predpisov pre hluk, emisie škodlivín vo výfukových plynoch, brzdy a elektromagnetickú kompatibilitu. Novinkou však bude možnosť vyhnúť sa tomuto preukazovaniu vtedy, ak vozidlo bude mať udelené typové schválenie ES. Akceptovaným dokladom o typovom schválení ES bude certifikát konformity (COC) v kombinácii s číslom typového schválenia ES uvedeným na výrobnom štítku vozidla. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch opäť zobrazuje schéma.

Dovoz jednotlivých vozidiel, ktoré boli najmenej 12 mesiacov vo vlastníctve občanov SR, bol podľa doterajšieho znenia zákona zvýhodnený menším rozsahom povinne predkladaných dokladov. Novelizované znenie zákona túto možnosť zruší. Na tieto vozidlá sa tak budú vzťahovať rovnaké podmienky ako na ostatné individuálne dovážané.

Ďalšou dôležitou zmenou bude pre jednotlivo dovážané vozidlá už dlhší čas pripravované zavedenie povinnosti absolvovať kontrolu originality. Cieľom je odhaliť prípady neoprávnených zásahov do identity vozidiel (bližšie informácie možno nájsť na stránke poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel). Protokol o úspešne absolvovanej kontrole na pracovisku kontroly originality sa bude vyžadovať v prípadoch správnych konaní v súvislosti s dovozom jednotlivého vozidla, okrem nových vozidiel (dosiaľ neprihlásených do evidencie) dovážaných z členských alebo iných zmluvných štátov EHP a Švajčiarska.V neposlednom rade príde tiež k úprave výšky správnych poplatkov súvisiacich so schválením alebo uznaním schválenia jednotlivo dovezeného vozidla. Na schválenie sa bude vzťahovať poplatok 10 000 korún a na uznanie schválenia 2000 korún.

Autor: J. Goldberger, TESTEK
Pridať komentár
Bleskovky
lexus-lbx-venezia
Lexus sa už po siedmy raz vracia ako oficiálne vozidlo medzinárodného filmového festivalu v Benátkach a potvrdzuje, že je patrí k svetu svetovej kinematografie. Nový kompaktný crossover LBX bude súčasťou flotily elektrifikovaných vozidiel Lexus pre luxusnú prepravu VIP účastníkov festivalu. Medzi hercami, ktorí sa objavia na červenom koberci, budú okrem iných Zendaya (Spider Man: Bez domova), Mike Faist (West Side Story), Josh O’Connor (Koruna) či Caroline Murino (Casino Royale). V poradí 80. ročník festivalu sa bude konať na benátskom Lide od 30. augusta do 9. septembra.
mini-cooper-s-countryman
Britský výrobca automobilov prichádza v edícii Uncharted so zaujímavou ponukou, modelom Mini Cooper S Countryman ALL 4. V exkluzívnom laku ponúka edičný Countryman so štvorvalcovým motorom s výkonom 131 kW/178k a technológiou s dvojitým preplňovaním. Výsledkom je zaručená športová zábava a možnosti všestranného využitia. Model s pohonom všetkých kolies je zábavou na asfaltovej ceste i v teréne, a svojou trakciou dokáže presvedčiť aj na piesku. Mini Countryman v edícii Uncharted je vďaka silnému motoru a pohonu všetkých kolies doma tak na asfaltových cestách, ako aj v teréne.
merc-S63-E
Nový Mercedes-AMG S 63 E Performance, špičkový model zo segmentu luxusných sedanov, si odteraz môže zákazník objednať u predajcov značky Mercedes-Benz na celom Slovensku. Objednať sa dá aj editovaná verzia AMG S 63 E Performance Edition 1 ako exkluzívny model. Výkonný hybrid využíva technológie formuly 1. Nový mercedes spája najlepší výkon vo svojej triede s výnimočným komfortným zážitkom a takmer bezhlučným jazdením na elektrický pohon. Model E Performance kombinuje 4,0-litrový motor AMG V8 biturbo s hybridným hnacím ústrojenstvom špecifickým pre AMG a novou konštrukčnou úrovňou vysokovýkonného akumulátora AMG (HPB). Čisto elektrický dojazd sa tým zvyšuje na 33 km. Cena najvýkonnejšieho modelu S v histórii začína na čiastke 223 554 eur.