Dovoz automobilov: kontrola originality (2)

Pondelok, 24 marec 2008

V dnešnom pokračovaní rozhovorov o jednotlivo dovezených automobiloch hovoríme o kontrole originality, dokumente potrebnom na schválenie technickej spôsobilosti dovezených automobilov. Aj tentoraz s Ing. Róbertom Zrubákom, riaditeľom spoločnosti IRIS IDENT, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

Kontrola originality Kontrola originality

Kto vykonáva kontrolu originality na Slovensku?

Kontrolu originality môžu vykonávať len oprávnené pracoviská kontroly originality (PKO), ktoré majú na túto činnosť udelené právoplatné oprávnenie od príslušného obvodného úradu pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (OÚCDPK). Kontrolu originality vykonávajú vždy dvaja technici s právoplatným osvedčením technika kontroly originality, ktoré im udeľuje po absolvovaní školenia a zvládnutí skúšky tiež OÚCDPK.

Koľko takýchto pracovísk bude na Slovensku?

Na Slovensku postupne vznikne sieť približne 200 oprávnených pracovísk kontroly originality. Ich zriaďovatelia, fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré ich chcú prevádzkovať a vykonávať kontroly originality, sú povinné vopred písomne požiadať OÚCDPK o povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality. Príslušným na udelenie povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality je obvodný úrad, v ktorého územnom obvode bude PKO zriadené.

Je povolenie na kontrolu originality časovo limitované?

V zmysle platného správneho poriadku má povolenie na zriadenie PKO platnosť dva roky. Po zriadení pracoviska a splnení podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality udelí príslušný OÚCDPK oprávnenie na vykonávanie kontroly originality. Od dátumu uvedeného v oprávnení môže oprávnené PKO vykonávať kontroly originality. V súlade s § 70 vyhlášky č. 578/2006 Z. z. sieť PKO je tvorená tak, že v každom okrese musia byť zriadené aspoň dve pracoviská kontroly originality oprávnené vykonávať kontroly originality vozidiel pre všetky kategórie vozidiel, plus ďalšie dve PKO v každom krajskom meste.

Budú pracoviská kontroly originality schopné zvládnuť všetkých žiadateľov o kontrolu originality?

Každé pracovisko môže mať dve kontrolné linky a pracovať v predĺžených zmenách a víkendoch. Ak by v danom teritóriu ani toto nepostačovalo, ministerstvo dopravy môže v súlade s vyhláškou rozšíriť kapacitu siete o ďalšie PKO tak, aby bola zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie kontroly originality. Sieť PKO je dostupná na www.ko.sk.

Je kontrola originality pri individuálnom dovoze automobilu trvalým riešením?

Ak myslíte trvalým riešením pre individuálne dovezené vozidlá, tak pevne dúfam, že áno. Ak pod trvalým riešením rozumiete zavedenie kontrol originality len pri individuálnom dovoze automobilu, tak odpoveď je rozhodne nie. Je potrebné uplatňovať inštitút kontroly originality aj pred každou podstatnou zmenou v histórii vozidla, či už to je zmena držby, prestavba, oprava po závažnom poškodení alebo vyradenie z evidencie.

Čo hovoria doterajšie výsledky kontrol originality?

Počas doterajších kontrol originality od 1. januára do 8. marca tohto roku bolo 22 údajov o vozidlách stotožnených so záznamami v pátracích evidenciách, 43 zistených podozrení z neoprávnenej zmeny identifikátorov vozidla a 10 zistených podozrení z neoprávnenej zmeny a falšovania dokladov od vozidla. A to sú čísla po zavedení povinnej kontroly. Čo sa muselo diať pred zavedením povinnej kontroly originality si možno len ťažko predstaviť.

Existuje ešte ďalší dôvod na zavedenie a pokračovanie kontrol originality?

Ukončením kontrol na hraniciach je možné vozidlo zo zahraničia doviezť nepozorovane a zaevidovať ho na existujúce doklady vozidla, ktoré bolo napríklad totálne havarované. Vyhnete sa úradom, a ak to "dovezené" vozidlo bolo ešte k tomu ukradnuté, profit je zaručený. Samozrejme, na úkor nič netušiaceho kupca. Preto by som apeloval na záujemcov o kúpu jazdeného vozidla, aby bez kontroly originality vykonanej v oprávnenom pracovisku kontroly originality a overenia pravosti odborného posudku o kontrole originality prostredníctvom www.ko.sk jazdené vozidlo v žiadnom prípade nekupovali.

Autor: J. Goldberger
Foto: P. Hron
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-SX4-S-Cross
V rebríčku počtu predaných osobných áut na Slovensku v roku 2019 sa Suzuki medzi 39 značkami umiestnila s počtom 3709 predaných vozidiel na veľmi peknom jedenástom mieste. Pričinili sa o to hlavne modely SUV Vitara a SX4 S-Cross. Modernizovaná Vitara v segmente SUV obsadila podľa štatistiky registrácií Zväzu automobilového priemyslu šieste a SX4 S-Cross ôsme miesto. O úspech v celkovej predajnosti modelov Suzuki v roku 2019 sa postarali tiež modely Swift a Ignis. Novou posilou značky v roku 2020 budú nový hit, malý off-road Jimny, a trvalka značky Swift.
Benzina-Tank
Benzina rozširuje svoje služby na Slovensku o Tank Kartu Business. Umožní firmám a podnikateľom okrem čerpania pohonných látok využívať aj rad benefitov, a to od zvýhodnenej ceny až po jednoduché vyúčtovanie a správu tankovacích kariet. Je to ďalší krok v stratégii Benziny, ktorá sa po rokoch vrátila znovu na Slovensko a má vo svojej sieti už desať čerpacích staníc. V pláne má tiež zavedenie karty Tank Karta Easy pre bežných motoristov. Marek Zouvala, riaditeľ siete čerpacích staníc Benzina: "Firmy a podnikatelia potrebujú šetriť každý cent. Preto sme pre nich pripravili nástroj na znižovanie prevádzkových nákladov aj administratívy. Tank Karta Business je nielen efektívnym riešením pre pohodlné tankovanie so zľavou, ale tiež vhodným nástrojom ako si ušetriť starosti a zjednodušiť účtovníctvo."
Elektrické-roznášky
Spoločnosť DPD začala doručovať zásielky v centre hlavného mesta prostredníctvom cyklokuriéra. Ide o pilotný projekt, ktorý má šancu rozšíriť sa aj do iných miest. Spoločnosť tiež výrazne rozširuje svoje doručovanie zásielok flotilou elektrických dodávkových automobilov, a to nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku. Doručovanie elektrickou dopravou v mestách je jedným zo spôsobov, ako spoločnosť DPD podporuje svoj záväzok doručovať všetky zásielky do cieľa bez uhlíkovej stopy.