Dovoz automobilov: kontrola originality (3)

Štvrtok, 03 apríl 2008

V dnešnom treťom pokračovaní rozhovorov o jednotlivo dovezených automobiloch hovoríme znovu o kontrole originality. Aj tentoraz s Ing. Róbertom Zrubákom, riaditeľom spoločnosti IRIS IDENT, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

kontrola originality

Neuvažuje sa o tom, že by v budúcnosti kontroly originality mali byť súčasťou staníc technickej kontroly?

Nie. Technickou kontrolou sa rozumie prehliadka a posúdenie technického stavu vozidla, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek. Technická kontrola v stacionárnej stanici technickej kontroly alebo v mobilnej stanici technickej kontroly sa vykonáva podľa jednotlivých druhov kontrol v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom a podľa metodík vydaných ministerstvom dopravy.

V čom je kontrola originality iná?

Počas technickej kontroly sa identifikátory vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch vozidla len porovnávajú. Neskúma sa pravosť identifikátorov, ani pravosť dokladov. Na to nie sú stanice technickej kontroly technologicky vybavené a kontrolní technici technicky spôsobilí.

Koľko trvá a na čo sa zameriava kontrola originality?

Samotná kontrola originality jedného vozidla trvá dvom vyškoleným a skúseným technikom kontroly originality približne 80 minút. Táto vysoko špecializovaná a technicky náročná činnosť pozostáva z kontroly originality a zhodnosti vozidla. Vykonáva sa v stacionárnom alebo v mobilnom pracovisku kontroly originality meraním a nedeštruktívnym skúmaním a je zameraná na zisťovanie stôp neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo do dokladov vozidla v rozsahu kontrolných úkonov ustanovených zákonom, všeobecne záväzným právnym predpisom a podľa metodík vydaných ministerstvom dopravy.

Aké sú aktuálne poplatky za absolvovanie kontroly a následné vydanie odborného posudku?

Ceny kontroly originality sú odporúčané (nie regulované), pričom ich výška musí byť tvorená v súlade s platným zákonom o cenách a súvisiacimi vykonávacími predpismi, a mala by zohľadňovať aj individuálne oprávnené náklady. U jednotlivých zriaďovateľov sa preto výsledná cena za vykonanie kontroly originality môže líšiť. Keďže Odborný posudok o kontrole originality vydaný ktorýmkoľvek oprávneným pracoviskom kontroly originality je rovnocenný, žiadateľ môže kontrolu vykonať na ktoromkoľvek oprávnenom pracovisku. Taktiež môže využiť služby pracoviska, ktoré mu z pohľadu ceny za vykonanie kontroly vyhovuje najlepšie.

Koľko je v súčasnosti na Slovensku pracovísk na kontrolu originality a sú už vo všetkých krajoch?

K dnešnému dňu kontrolu originality na Slovensku vykonáva 69 oprávnených pracovísk kontroly originality, ktoré sú zriadené vo všetkých krajoch. Každý týždeň pribúdajú priemerne dve nové. Zároveň v existujúcich pracoviskách pribúdajú ďalšie pracovné zmeny a kontrolné linky.

Aké sú doterajšie skúsenosti s kontrolou originality, resp. výsledky?

Kontroly originality vozidiel povinné od 1. januára 2008 pre jednotlivo dovezené vozidlá potvrdzujú svoju opodstatnenosť. Výsledky za I. štvrťrok prekvapili aj odborníkov. Počas prvých troch mesiacov sa v 27 prípadoch údaje o vozidlách nachádzali v pátracích evidenciách, v 56 prípadoch boli zistené neoprávnené zmeny identifikátorov vozidiel a v 13 prípadoch technici odhalili neoprávnené zmeny a falšovanie dokladov od vozidla, čo sumárne predstavuje v priemere 1 až 2 záchyty denne.

Čakacie doby sa napríklad v Bratislave znížili na jeden pracovný deň.

Výsledok kontroly originality ako aj pravosť Odborného posudku je možné overiť si priamo cez internet na www.ko.sk, kde je zverejnený aj zoznam pracovísk kontroly originality a iné dôležité informácie.

Autor: J. Goldberger
Foto: ilustračné, P. Hron a autor
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-SX4-S-Cross
V rebríčku počtu predaných osobných áut na Slovensku v roku 2019 sa Suzuki medzi 39 značkami umiestnila s počtom 3709 predaných vozidiel na veľmi peknom jedenástom mieste. Pričinili sa o to hlavne modely SUV Vitara a SX4 S-Cross. Modernizovaná Vitara v segmente SUV obsadila podľa štatistiky registrácií Zväzu automobilového priemyslu šieste a SX4 S-Cross ôsme miesto. O úspech v celkovej predajnosti modelov Suzuki v roku 2019 sa postarali tiež modely Swift a Ignis. Novou posilou značky v roku 2020 budú nový hit, malý off-road Jimny, a trvalka značky Swift.
Benzina-Tank
Benzina rozširuje svoje služby na Slovensku o Tank Kartu Business. Umožní firmám a podnikateľom okrem čerpania pohonných látok využívať aj rad benefitov, a to od zvýhodnenej ceny až po jednoduché vyúčtovanie a správu tankovacích kariet. Je to ďalší krok v stratégii Benziny, ktorá sa po rokoch vrátila znovu na Slovensko a má vo svojej sieti už desať čerpacích staníc. V pláne má tiež zavedenie karty Tank Karta Easy pre bežných motoristov. Marek Zouvala, riaditeľ siete čerpacích staníc Benzina: "Firmy a podnikatelia potrebujú šetriť každý cent. Preto sme pre nich pripravili nástroj na znižovanie prevádzkových nákladov aj administratívy. Tank Karta Business je nielen efektívnym riešením pre pohodlné tankovanie so zľavou, ale tiež vhodným nástrojom ako si ušetriť starosti a zjednodušiť účtovníctvo."
Elektrické-roznášky
Spoločnosť DPD začala doručovať zásielky v centre hlavného mesta prostredníctvom cyklokuriéra. Ide o pilotný projekt, ktorý má šancu rozšíriť sa aj do iných miest. Spoločnosť tiež výrazne rozširuje svoje doručovanie zásielok flotilou elektrických dodávkových automobilov, a to nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku. Doručovanie elektrickou dopravou v mestách je jedným zo spôsobov, ako spoločnosť DPD podporuje svoj záväzok doručovať všetky zásielky do cieľa bez uhlíkovej stopy.