Dovoz automobilov po novom (1)

Streda, 06 február 2008

Individuálny dovoz predovšetkým osobných automobilov nastal najmä po roku 1990. Postupne sa rozmáhal a okrem dovozov pre vlastnú potrebu sa tejto činnosti stále viac venovali aj živnostníci a malí podnikatelia. Postupne sa menili aj podmienky dovozu, ktorý sa stával liberálnejším.

dovoz automobilov

Posledná legislatívna úprava začala platiť od 1. januára tohto roku. Nadväzuje však aj na predchádzajúce právne normy. Vniesť jasnejší pohľad do problematiky jednotlivo dovážaných automobilov má náš rozhovor sIng. Mariánom Rybianským, riaditeľom spoločnosti TESTEK, poverenej vykonávaním technickej služby technickej kontroly vozidiel.

Od prvého januára tohto roku platia pri dovoze automobilov na Slovensko nové predpisy. Čo oproti minulosti neplatí a čo je nové?

Prišlo k zásadnej zmene pravidiel dovozu, podobnej, ako naposledy v roku 2005. Stručne to možno zhrnúť tak, že na jednej strane prišlo k liberalizácii dovozu jednotlivých vozidiel z členských krajín únie a niektorých ďalších európskych krajín, na druhej strane sa však zrušili niektoré dosiaľ platné zvýhodnenia, najmä pri dovoze vozidiel dlhodobo vlastnených slovenskými občanmi v zahraničí. Zaviedla sa tiež nová kontrola dovážaných vozidiel, a to tzv. kontrola originality, vo väčšine prípadov povinná.

Ktoré zákonné normy upravujú dovoz jednotlivo dovezených automobilov?

Tak, ako dosiaľ, základnou právnou normou je zákon č. 725/2004 Z. z. Jeho pôvodný § 16 upravujúci v doterajšom znení zákona jednotlivý dovoz vozidla bol zákonom č. 548/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2008 nahradený novým a boli tiež pridané § 16a až § 16c. V najbližšej budúcnosti sa čaká ešte zodpovedajúca úprava vykonávacej vyhlášky č. 578/2006 Z. z. Tá sa bude týkať najmä podrobností kontroly originality.

Povedzme si na úvod aj to, na ktoré štáty sa dovoz podľa nových pravidiel dovozu vzťahuje?

Pravidlá sa zmenili pre dovoz vo všeobecnosti, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny k nemu prišlo. Cieľom bolo predovšetkým obmedziť prekážky pre dovoz jednotlivých vozidiel z členských štátov únie. Občan Slovenskej republiky by nemal pocítiť výraznejší rozdiel náročnosti podmienok pri prihlásení auta bez ohľadu na to, či ho kúpil v Malackách, Viedni, Košiciach, Lisabone alebo kdekoľvek inde v únii.

Myslíte si, že nové predpisy na dovoz sú bezchybné a bezproblémové, alebo už teraz sa ukazujú nejaké nedostatky, prípadne chyby, ktorým sa dalo a mohlo predísť?

Predovšetkým legislatívna zmena nie je ešte celkom zavŕšená. Chýba novelizácia vyhlášky č. 578/2006 Z. z. Je ešte skoro celý proces hodnotiť, nový systém funguje približne jeden mesiac. Zatiaľ sa zdá byť limitujúcim faktorom predovšetkým kapacita siete pracovísk kontroly originality a dlhšia čakacia lehota na túto kontrolu. Pracoviská však každým týždňom pribúdajú, takže situácia sa postupne mení k lepšiemu. Skúsenosti na všetkých úrovniach, či už štátnej správy alebo pracovísk vykonávajúcich technické a emisné kontroly a kontroly originality, sa vyhodnocujú. Verím, že všetky potrebné úpravy, ktoré z toho vyplynú, budú postupne zapracované do nového systému predpisov.

Aké sú najzásadnejšie predpoklady pre to, aby pri jednotlivom dovoze nových alebo jazdených automobilov nevznikli pre dovozcu žiadne väčšie problémy?

V prvom rade si treba zvážiť, či kúpiť vozidlo v únii alebo v niektorej z ďalších "zvýhodnených" krajín a využiť tým nové nastavenie systému, alebo podstúpiť komplikácie spojené s dovozom z inej, v terminológii zákona tzv. tretej krajiny. V oboch prípadoch treba rátať s tým, že bude potrebné získať všetky podklady prikladané podľa zákona ku žiadosti na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Pre úspešné absolvovanie technickej alebo emisnej kontroly je nevyhnutné, aby bolo vozidlo v dostatočne dobrom technickom stave. Kvôli kontrole originality sa zasa treba vyhnúť vozidlám s pochybným pôvodom. Treba rátať okrem iného aj s tým, že obvodný úrad na to, aby vyplnil všetky potrebné údaje do osvedčenia o evidencii, môže žiadať ich doplnenie v zmysle zákona. Niektoré zahraničné doklady vozidiel sú v porovnaní so slovenským omnoho stručnejšie a zďaleka neobsahujú všetko potrebné, v takých prípadoch je výhodou mať k vozidlu napr. certifikát konformity CoC. No a v prípade dovozu z tzv. tretej krajiny (napr. USA alebo Kanada) si treba najmä vopred preveriť reálnosť splnenia prísnejších technických podmienok, prípadne výšku dodatočných nákladov s tým spojených.

Keď sa hovorí o dovoze automobilov na Slovensko, myslí sa zväčša na osobné automobily. Je to rovnaké aj s dovozom motocyklov, úžitkových a nákladných automobilov a autobusov?

Základné pravidlá sú zhodné pre všetky kategórie vozidiel. K rozdielom samozrejme prichádza v niektorých podrobnostiach, ako je napríklad to, či sa na danú kategóriu vozidla vzťahuje emisná kontrola, alebo v konkrétnych technických požiadavkách.

Aspoň stručne: aké podmienky platia pre dovoz "jednotlivo dovezených vozidiel z tretích krajín"?

Na rozdiel od "zvýhodnených" krajín sa nedá uznať už udelené schválenie takéhoto vozidla. Musí sa schváliť nanovo. Znamená to, že musí absolvovať rozsiahlejšiu, tzv. technickú kontrolu pred schválením jednotlivého vozidla. V rámci nej je treba preukázať, že plní homologizačné predpisy pre hluk, emisie, odrušenie a brzdy. To je možné protokolom z príslušných skúšok v homologizačnej skúšobni, čo môže byť dosť nákladné, alebo písomným potvrdením výrobcu, prípadne jeho zástupcu. Preukazovaniu sa dá vyhnúť vtedy, ak ide o vozidlo s typovým schválením ES (má na výrobnom štítku číslo typového schválenia ES a má tzv. certifikát konformity CoC) alebo vozidlo typovo schválené v SR (má platný základný technický opis, tzv. ZTO). Okrem toho musí pri technickej kontrole splniť všetky bežné technické podmienky. V prípade dovozu z mimoeurópskych oblastí bývajú problematické napr. svetelné zariadenia bez európskeho schválenia, čo sa považuje za vážnu chybu. Povinná je aj emisná kontrola, ak jej daná kategória vozidiel podlieha. Rovnako je povinná tiež kontrola originality, na rozdiel od dovozu z únie aj pre nové vozidlá.

Ďalšie časti rozhovoru uverejníme postupne.

Autor: J. Goldberger
Komentáre
Zdravím.
Po preverení u Spoločnosti IRIS som si doviezol motocykel z Poľska. Okrem Kupnej zmluvy som obdržal i oiciálny dokument od magistratu mesta WALCZ o odhláseni motocykla a zaarchivovaní technického preukazu a ŠPZ. Jednu kópiu osvedcenia o evidencii motocykla som dostal. V Piešťanoch na dopravnom mam problém, žiadaju za každú cenu technický preukaz. Pritom som sa dočítal, že obdržaný dokument nahrádza i technický preukaz a je dostatočný podľa nového zákona na podanie ako príloha potrebná k získaniu typového schválenia ES na dopravnom oddelení obvodného úradu v Piešťanoch. Hovorí o tom myslím zákon č. 578/2007, paragraf 16. Ak ste kompetentní, prosím odborné stanovisko. Ďakujem Macek Jan
Pridal Jan Macek vo štvrtok 15 apríla 2010 o 22:46
Pridať komentár
Bleskovky
UltraGrip
Výsledky testov zimných pneumatík dlhodobo potvrdzujú kvalitu pneumatík radu Goodyear UltraGrip. Aj v najnovšom teste zimných pneumatík pre sezónu 2019 boli pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance+ vyhlásené za víťaza testu. Rovnako ako Goodyear UltraGrip 9+ aj táto novinka ponúka tú správnu zmes. Špeciálny plastifikátor na báze živice a rastlinných olejov zaisťuje, že si pneumatiky uchovávajú pružnosť i za nízkych teplôt. To spolu so sofistikovaným dezénom a inovatívnymi 3D priečnymi drážkami zaisťuje, že zimné pneumatiky UltraGrip ponúkajú optimálnu priľnavosť a pohodlie za akýchkoľvek zimných podmienok - na snehu, na ľade, na mokrých i suchých komunikáciách.
Matej-Homola
Slovenský automobilový pretekár Matej Homola dokázal v talianskej Monze obsadiť v 13. pretekoch seriálu TCR veľmi pekné piate miesto, keď sa prepracoval zo 17. miesta na štarte na piatu priečku v cieli. Zviedol pre to niekoľko parádnych súbojov. Svoju rýchlosť z tréningu preniesol do pretekov, vďaka ktorej sa dostavil úspech. "Boli to parádne preteky, poriadne som si zapredbiehal, auto tento raz fungovalo výborne," neskrýval nadšenie po pretekoch slovenský jazdec. "Zobral som výborné body, uvidíme ako dopadne zajtra." Nedeľňajšie štrnáste preteky seriálu TCR však nepriniesli Homolovi želaný výsledok a po kontakte s Talianom Pantiaticcimim skončil s poškodenou prednou nápravou a riadením na 14. mieste.
Nové-Dunlop
Dunlop uvádza na trh nové pneumatiky pre motokros Geomax MX53, ktoré nahrádzajú doterajšie MX52 pre pevný terén. Nové MX53 ponúkajú jazdcom najvyššiu výkonnosť vo svojej triede na širšej škále rôznych povrchov, než akú pokrývala predchádzajúca generácia. V širokom portfóliu pneumatík Geomax značky Dunlop sa nachádzajú medzi MX71 určenými do extra tvrdý povrchy a veľmi všestrannými MX33. Nová technológia Dunlopu posúva úžitkové vlastnosti pneumatík na novú úroveň. Veľkou výhodou nových pneumatík je ich vysoká výkonnosť za rôznych terénnych podmienok. Dopĺňajú pneumatiky strednej kategórie Geomax MX33, ktoré pomáhajú jazdcom vyhrávať preteky MXGP a supercross.