Dovoz automobilov po novom (1)

Streda, 06 február 2008

Individuálny dovoz predovšetkým osobných automobilov nastal najmä po roku 1990. Postupne sa rozmáhal a okrem dovozov pre vlastnú potrebu sa tejto činnosti stále viac venovali aj živnostníci a malí podnikatelia. Postupne sa menili aj podmienky dovozu, ktorý sa stával liberálnejším.

dovoz automobilov

Posledná legislatívna úprava začala platiť od 1. januára tohto roku. Nadväzuje však aj na predchádzajúce právne normy. Vniesť jasnejší pohľad do problematiky jednotlivo dovážaných automobilov má náš rozhovor sIng. Mariánom Rybianským, riaditeľom spoločnosti TESTEK, poverenej vykonávaním technickej služby technickej kontroly vozidiel.

Od prvého januára tohto roku platia pri dovoze automobilov na Slovensko nové predpisy. Čo oproti minulosti neplatí a čo je nové?

Prišlo k zásadnej zmene pravidiel dovozu, podobnej, ako naposledy v roku 2005. Stručne to možno zhrnúť tak, že na jednej strane prišlo k liberalizácii dovozu jednotlivých vozidiel z členských krajín únie a niektorých ďalších európskych krajín, na druhej strane sa však zrušili niektoré dosiaľ platné zvýhodnenia, najmä pri dovoze vozidiel dlhodobo vlastnených slovenskými občanmi v zahraničí. Zaviedla sa tiež nová kontrola dovážaných vozidiel, a to tzv. kontrola originality, vo väčšine prípadov povinná.

Ktoré zákonné normy upravujú dovoz jednotlivo dovezených automobilov?

Tak, ako dosiaľ, základnou právnou normou je zákon č. 725/2004 Z. z. Jeho pôvodný § 16 upravujúci v doterajšom znení zákona jednotlivý dovoz vozidla bol zákonom č. 548/2007 Z. z. s účinnosťou od 1.1.2008 nahradený novým a boli tiež pridané § 16a až § 16c. V najbližšej budúcnosti sa čaká ešte zodpovedajúca úprava vykonávacej vyhlášky č. 578/2006 Z. z. Tá sa bude týkať najmä podrobností kontroly originality.

Povedzme si na úvod aj to, na ktoré štáty sa dovoz podľa nových pravidiel dovozu vzťahuje?

Pravidlá sa zmenili pre dovoz vo všeobecnosti, bez ohľadu na to, z ktorej krajiny k nemu prišlo. Cieľom bolo predovšetkým obmedziť prekážky pre dovoz jednotlivých vozidiel z členských štátov únie. Občan Slovenskej republiky by nemal pocítiť výraznejší rozdiel náročnosti podmienok pri prihlásení auta bez ohľadu na to, či ho kúpil v Malackách, Viedni, Košiciach, Lisabone alebo kdekoľvek inde v únii.

Myslíte si, že nové predpisy na dovoz sú bezchybné a bezproblémové, alebo už teraz sa ukazujú nejaké nedostatky, prípadne chyby, ktorým sa dalo a mohlo predísť?

Predovšetkým legislatívna zmena nie je ešte celkom zavŕšená. Chýba novelizácia vyhlášky č. 578/2006 Z. z. Je ešte skoro celý proces hodnotiť, nový systém funguje približne jeden mesiac. Zatiaľ sa zdá byť limitujúcim faktorom predovšetkým kapacita siete pracovísk kontroly originality a dlhšia čakacia lehota na túto kontrolu. Pracoviská však každým týždňom pribúdajú, takže situácia sa postupne mení k lepšiemu. Skúsenosti na všetkých úrovniach, či už štátnej správy alebo pracovísk vykonávajúcich technické a emisné kontroly a kontroly originality, sa vyhodnocujú. Verím, že všetky potrebné úpravy, ktoré z toho vyplynú, budú postupne zapracované do nového systému predpisov.

Aké sú najzásadnejšie predpoklady pre to, aby pri jednotlivom dovoze nových alebo jazdených automobilov nevznikli pre dovozcu žiadne väčšie problémy?

V prvom rade si treba zvážiť, či kúpiť vozidlo v únii alebo v niektorej z ďalších "zvýhodnených" krajín a využiť tým nové nastavenie systému, alebo podstúpiť komplikácie spojené s dovozom z inej, v terminológii zákona tzv. tretej krajiny. V oboch prípadoch treba rátať s tým, že bude potrebné získať všetky podklady prikladané podľa zákona ku žiadosti na obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie. Pre úspešné absolvovanie technickej alebo emisnej kontroly je nevyhnutné, aby bolo vozidlo v dostatočne dobrom technickom stave. Kvôli kontrole originality sa zasa treba vyhnúť vozidlám s pochybným pôvodom. Treba rátať okrem iného aj s tým, že obvodný úrad na to, aby vyplnil všetky potrebné údaje do osvedčenia o evidencii, môže žiadať ich doplnenie v zmysle zákona. Niektoré zahraničné doklady vozidiel sú v porovnaní so slovenským omnoho stručnejšie a zďaleka neobsahujú všetko potrebné, v takých prípadoch je výhodou mať k vozidlu napr. certifikát konformity CoC. No a v prípade dovozu z tzv. tretej krajiny (napr. USA alebo Kanada) si treba najmä vopred preveriť reálnosť splnenia prísnejších technických podmienok, prípadne výšku dodatočných nákladov s tým spojených.

Keď sa hovorí o dovoze automobilov na Slovensko, myslí sa zväčša na osobné automobily. Je to rovnaké aj s dovozom motocyklov, úžitkových a nákladných automobilov a autobusov?

Základné pravidlá sú zhodné pre všetky kategórie vozidiel. K rozdielom samozrejme prichádza v niektorých podrobnostiach, ako je napríklad to, či sa na danú kategóriu vozidla vzťahuje emisná kontrola, alebo v konkrétnych technických požiadavkách.

Aspoň stručne: aké podmienky platia pre dovoz "jednotlivo dovezených vozidiel z tretích krajín"?

Na rozdiel od "zvýhodnených" krajín sa nedá uznať už udelené schválenie takéhoto vozidla. Musí sa schváliť nanovo. Znamená to, že musí absolvovať rozsiahlejšiu, tzv. technickú kontrolu pred schválením jednotlivého vozidla. V rámci nej je treba preukázať, že plní homologizačné predpisy pre hluk, emisie, odrušenie a brzdy. To je možné protokolom z príslušných skúšok v homologizačnej skúšobni, čo môže byť dosť nákladné, alebo písomným potvrdením výrobcu, prípadne jeho zástupcu. Preukazovaniu sa dá vyhnúť vtedy, ak ide o vozidlo s typovým schválením ES (má na výrobnom štítku číslo typového schválenia ES a má tzv. certifikát konformity CoC) alebo vozidlo typovo schválené v SR (má platný základný technický opis, tzv. ZTO). Okrem toho musí pri technickej kontrole splniť všetky bežné technické podmienky. V prípade dovozu z mimoeurópskych oblastí bývajú problematické napr. svetelné zariadenia bez európskeho schválenia, čo sa považuje za vážnu chybu. Povinná je aj emisná kontrola, ak jej daná kategória vozidiel podlieha. Rovnako je povinná tiež kontrola originality, na rozdiel od dovozu z únie aj pre nové vozidlá.

Ďalšie časti rozhovoru uverejníme postupne.

Autor: J. Goldberger
Komentáre
Zdravím.
Po preverení u Spoločnosti IRIS som si doviezol motocykel z Poľska. Okrem Kupnej zmluvy som obdržal i oiciálny dokument od magistratu mesta WALCZ o odhláseni motocykla a zaarchivovaní technického preukazu a ŠPZ. Jednu kópiu osvedcenia o evidencii motocykla som dostal. V Piešťanoch na dopravnom mam problém, žiadaju za každú cenu technický preukaz. Pritom som sa dočítal, že obdržaný dokument nahrádza i technický preukaz a je dostatočný podľa nového zákona na podanie ako príloha potrebná k získaniu typového schválenia ES na dopravnom oddelení obvodného úradu v Piešťanoch. Hovorí o tom myslím zákon č. 578/2007, paragraf 16. Ak ste kompetentní, prosím odborné stanovisko. Ďakujem Macek Jan
Pridal Jan Macek vo štvrtok 15 apríla 2010 o 22:46
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-Vitara
Japonská automobilka Suzuki vyrobila za uplynulý fiškálny rok 2019 (apríl 2019 až marec 2020) vo svojich výrobných závodoch na celom svete 2,97 (2 966 399) milióna automobilov. Napriek prerušeniu výroby pre pandémiu koronavírusu dokázala automobilka vyprodukovať 87,4 percent objemu predvlaňajšieho rekordného roku, v ktorom značka vyprodukovala 3,39 milióna (3 393 976) vozidiel, čo je najviac vo svojej storočnej histórii. V závodoch Suzuki ďalej pokračoval trend prehlbovania prevahy produkcie závodov mimo Japonska. V zahraničných závodoch počas vlaňajšieho fiškálneho roku vyrobila automobilka 2,02 milióna (2 022 227) vozidiel, kým automobilky v Japonsku len vyše 944 tisíc vozidiel.
Volvo-heng-du
Výrobný závod spoločnosti Volvo Cars v čínskom meste Čcheng-tu, jej najväčší v Číne, získava 100 percent svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Celkový obnoviteľný energetický mix v celosvetovej výrobnej sieti spoločnosti tak dosiahol 80 percent. Stopercentný energetický mix z obnoviteľných zdrojov v čínskom závode Čcheng-tu je výsledkom čerstvo podpísanej zmluvy o dodávke elektrickej energie a prispeje k zníženiu emisií CO2 v závode o viac ako 11-tisíc ton ročne. Približne 65 percent vyrobenej elektriny pochádza z vodnej energie, zvyšná časť zo slnečnej a veternej energie a iných obnoviteľných zdrojov.
BMW5-digital-world-premie
Priaznivci a fanúšikovia bavorskej značky BMW sú v očakávaní premiéry modelov radu 5 Sedan a praktickejšieho kombi Touring. Avšak vzhľadom na stále platné cestovné obmedzenia na celom svete sa prezentácia nového BMW radu 5 Sedan, nového BMW radu 5 Touring a nového BMW radu 6 Gran Turismo uskutoční v digitálnej forme. Stane sa tak v stredu 27. mája a záujemcovia o internetovú premiéru týchto troch modelov ju môžu sledovať na internete o 08:00 hod. na www.live.bmwgroup.com/en a http://www.live.bmwgroup.com/en>.