Dovoz automobilov po novom (2)

Utorok, 12 február 2008

Pokračujeme v rozhovore o individuálnom dovoze automobilov sIng. Mariánom Rybianským, riaditeľom spoločnosti TESTEK, poverenej vykonávaním činností technickej služby technickej kontroly vozidiel. Pripomíname, že účelom nášho rozhovoru na pokračovanie (ďalšie časti budú nasledovať) je vniesť jasnejší pohľad do problematiky jednotlivo dovážaných automobilov. Pripomeňme tiež, že posledná legislatívna úprava o dovoze automobilov začala platiť od 1. januára tohto roku. Nadväzuje však aj na predchádzajúce právne normy.

Dovoz automobilov Dovoz automobilov

Skôr, ako budeme pokračovať v načatom rozhovore z prvej časti Dovoz automobilov po novom (1), pripomeňme, že očakávaná vyhláška, ktorá upravuje podmienky pre kontrolu originality v súvislosti s novelou zákona, vyšla v Zbierke zákonov 9.2.2008 ako vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z. a nadobudne účinnosť 15.2.2008.

Dovoz nových automobilov pomerne jednoznačne upravuje zákon. Nemali by sa teda pri ich schvaľovaní vyskytnúť žiadne problémy. Myslíte si to aj vy?

Zákon ráta s istým zjednodušením pre nové vozidlá, avšak týka sa to len dovozu z členských krajín únie, prípadne iných zvýhodnených krajín, a len tých vozidiel, ktoré ešte neboli v zahraničí prihlásené v evidencii. Tieto vozidlá nesmú mať najazdených viac ako 6000 km, inak sa v zmysle zákona považujú už za jazdené. Ak sa takéto vozidlo dovezie, netreba na uznanie jeho schválenia absolvovať technickú ani emisnú kontrolu, ani kontrolu originality. Dá sa to naozaj chápať tak, že riziko vzniku problémov je v takomto prípade minimálne.

Je zvýhodnený dovoz nového ešte nejazdeného auta aj v prípade tretích krajín?

Pri dovoze z tretích krajín podobné zvýhodnenie nových vozidiel neexistuje. Podmienky sú rovnaké, ako pri dovoze jazdených vozidiel z týchto krajín.

V zákone sa pre dovoz z členskej krajiny únie uvádza, že protokol z technickej a emisnej kontroly treba len vtedy, ak vozidlo takej kontrole podlieha. Dá sa to nejakým spôsobom využiť?

Toto ustanovenie možno okrem iného vykladať tak, že zahrnie aj vozidlá pred uplynutím lehoty na absolvovanie prvej technickej alebo emisnej kontroly, ktoré vlastne takejto kontrole ešte nepodliehajú. V prípadoch týchto vozidiel by preto obvodné úrady nemali žiadať predloženie protokolov z technickej a emisnej kontroly, ak ide o dovoz z členskej krajiny alebo z inej zvýhodnenej krajiny. Napríklad lehota na vykonanie prvej technickej kontroly osobného automobilu (kategórie M1 – pozn. red.) je 4 roky od prvého prihlásenia do evidencie. To platí aj pre emisnú kontrolu, ak má vozidlo vznetový motor alebo zážihový motor s riadeným katalyzátorom. Čiže inými slovami, v prípade dovozu takého osobného automobilu z únie, ktorý je mladší ako 4 roky, vlastne nie je potrebné absolvovať v súvislosti s dovozom technickú a emisnú kontrolu.

Je dovoz jednotlivo dovážaných jazdených automobilov zložitejší ako dovoz nových? V čom, okrem predkladaných dokumentov?

Pokiaľ ide o rozsah predkladaných dokumentov, potom možno o väčšej zložitosti hovoriť iba pri dovoze z únie alebo z ostatných zvýhodnených krajín. Vtedy je dovoz nového vozidla z hľadiska administratívnej náročnosti celého procesu jednoznačne výhodnejší. V prípade dovozu z tretích krajín niet podľa zákona rozdielu medzi novým a ojazdeným vozidlom, oboje je rovnako náročné. Z technického hľadiska samozrejme možno predpokladať, že vo väčšine prípadov bude technický stav nového vozidla lepší, než vozidla jazdeného. Ak sa v danom prípade požaduje absolvovanie technickej a emisnej kontroly, potom by mal byť technický stav vozidla dostatočný na to, aby mohlo byť dovážané vozidlo, hoci aj jazdené, vyhodnotené ako spôsobilé na premávku.

Do 1. marca 2005 platilo vekové obmedzenie dovozu jazdených áut. Podľa nových predpisov platných pre dovoz táto podmienka už neplatí. Znamená to, že je možný aj dovoz staršieho, povedzme vzácneho, exotického alebo technicky zaujímavého automobilu?

Opäť treba odpoveď rozdeliť na dve časti. Ak ide o dovoz z únie alebo inej zvýhodnenej krajiny, potom to možné je. Podmienkou je ale dostatočne dobrý technický stav na to, aby automobil úspešne absolvoval technickú a emisnú kontrolu. V neposlednom rade musí prejsť aj kontrolou originality. Avšak pre dovoz z tretej krajiny nestačí len dobrý technický stav a legálny pôvod. Neprekonateľnou prekážkou môže byť už spomínané preukázanie plnenia aktuálnych homologizačných predpisov pre hluk, emisie, odrušenie a brzdy. Najmä pre staršie automobily. Okrem toho, vzhľadom na odlišnosti európskych a mimoeurópskych predpisov, môžu byť potrebné niektoré úpravy, často dosť nákladné. Pri dovoze z USA alebo Kanady býva napríklad problémom nekompatibilita svetelných zariadení s európskymi predpismi.

Pamätajú nové predpisy na dovoz tých starších automobilov, ktoré si záujemca dováža len z dôvodu, že sú cenovo výhodné, ale v podstate ide o automobilový vrak?

Rozhodne nie je žiaduce, aby v dôsledku istej liberalizácie dovozu jednotlivých vozidiel, týkajúcej sa najmä vozidiel pochádzajúcich z únie, prišlo k náhlemu nárastu počtu automobilových vrakov na naše cesty. Zabrániť by tomu mali predovšetkým technické a emisné kontroly. Ak dovážané vozidlo nedokáže splniť predpísané technické podmienky, ktoré sú v podstate rovnaké, ako sú vyžadované aj od vozidiel už v premávke používaných, nebude mu uznané schválenie a nebude prihlásené do evidencie. Povinnosť absolvovať v súvislosti s dovozom technickú a emisnú kontrolu sa netýka vozidiel, ktorým ešte neuplynula lehota na prvú povinnú kontrolu, možno však predpokladať, že tie sú v relatívne dobrom technickom stave.

Myslíte si, že dovoz jazdených automobilov na Slovensko môže ovplyvňovať predaj nových automobilov, na čo najviac poukazujú práve importéri a predajcovia nových áut?

Nemožno to vylúčiť. Skôr než na predaj nových automobilov však bude mať táto zmena pravidiel pravdepodobne výraznejší dopad na trh s ojazdenými vozidlami.

Autor: J. Goldberger
Foto: ilustračné, Icari
Pridať komentár
Bleskovky
UltraGrip
Výsledky testov zimných pneumatík dlhodobo potvrdzujú kvalitu pneumatík radu Goodyear UltraGrip. Aj v najnovšom teste zimných pneumatík pre sezónu 2019 boli pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance+ vyhlásené za víťaza testu. Rovnako ako Goodyear UltraGrip 9+ aj táto novinka ponúka tú správnu zmes. Špeciálny plastifikátor na báze živice a rastlinných olejov zaisťuje, že si pneumatiky uchovávajú pružnosť i za nízkych teplôt. To spolu so sofistikovaným dezénom a inovatívnymi 3D priečnymi drážkami zaisťuje, že zimné pneumatiky UltraGrip ponúkajú optimálnu priľnavosť a pohodlie za akýchkoľvek zimných podmienok - na snehu, na ľade, na mokrých i suchých komunikáciách.
Matej-Homola
Slovenský automobilový pretekár Matej Homola dokázal v talianskej Monze obsadiť v 13. pretekoch seriálu TCR veľmi pekné piate miesto, keď sa prepracoval zo 17. miesta na štarte na piatu priečku v cieli. Zviedol pre to niekoľko parádnych súbojov. Svoju rýchlosť z tréningu preniesol do pretekov, vďaka ktorej sa dostavil úspech. "Boli to parádne preteky, poriadne som si zapredbiehal, auto tento raz fungovalo výborne," neskrýval nadšenie po pretekoch slovenský jazdec. "Zobral som výborné body, uvidíme ako dopadne zajtra." Nedeľňajšie štrnáste preteky seriálu TCR však nepriniesli Homolovi želaný výsledok a po kontakte s Talianom Pantiaticcimim skončil s poškodenou prednou nápravou a riadením na 14. mieste.
Nové-Dunlop
Dunlop uvádza na trh nové pneumatiky pre motokros Geomax MX53, ktoré nahrádzajú doterajšie MX52 pre pevný terén. Nové MX53 ponúkajú jazdcom najvyššiu výkonnosť vo svojej triede na širšej škále rôznych povrchov, než akú pokrývala predchádzajúca generácia. V širokom portfóliu pneumatík Geomax značky Dunlop sa nachádzajú medzi MX71 určenými do extra tvrdý povrchy a veľmi všestrannými MX33. Nová technológia Dunlopu posúva úžitkové vlastnosti pneumatík na novú úroveň. Veľkou výhodou nových pneumatík je ich vysoká výkonnosť za rôznych terénnych podmienok. Dopĺňajú pneumatiky strednej kategórie Geomax MX33, ktoré pomáhajú jazdcom vyhrávať preteky MXGP a supercross.