Dovoz automobilov po novom (2)

Utorok, 12 február 2008

Pokračujeme v rozhovore o individuálnom dovoze automobilov sIng. Mariánom Rybianským, riaditeľom spoločnosti TESTEK, poverenej vykonávaním činností technickej služby technickej kontroly vozidiel. Pripomíname, že účelom nášho rozhovoru na pokračovanie (ďalšie časti budú nasledovať) je vniesť jasnejší pohľad do problematiky jednotlivo dovážaných automobilov. Pripomeňme tiež, že posledná legislatívna úprava o dovoze automobilov začala platiť od 1. januára tohto roku. Nadväzuje však aj na predchádzajúce právne normy.

Dovoz automobilov Dovoz automobilov

Skôr, ako budeme pokračovať v načatom rozhovore z prvej časti Dovoz automobilov po novom (1), pripomeňme, že očakávaná vyhláška, ktorá upravuje podmienky pre kontrolu originality v súvislosti s novelou zákona, vyšla v Zbierke zákonov 9.2.2008 ako vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z. a nadobudne účinnosť 15.2.2008.

Dovoz nových automobilov pomerne jednoznačne upravuje zákon. Nemali by sa teda pri ich schvaľovaní vyskytnúť žiadne problémy. Myslíte si to aj vy?

Zákon ráta s istým zjednodušením pre nové vozidlá, avšak týka sa to len dovozu z členských krajín únie, prípadne iných zvýhodnených krajín, a len tých vozidiel, ktoré ešte neboli v zahraničí prihlásené v evidencii. Tieto vozidlá nesmú mať najazdených viac ako 6000 km, inak sa v zmysle zákona považujú už za jazdené. Ak sa takéto vozidlo dovezie, netreba na uznanie jeho schválenia absolvovať technickú ani emisnú kontrolu, ani kontrolu originality. Dá sa to naozaj chápať tak, že riziko vzniku problémov je v takomto prípade minimálne.

Je zvýhodnený dovoz nového ešte nejazdeného auta aj v prípade tretích krajín?

Pri dovoze z tretích krajín podobné zvýhodnenie nových vozidiel neexistuje. Podmienky sú rovnaké, ako pri dovoze jazdených vozidiel z týchto krajín.

V zákone sa pre dovoz z členskej krajiny únie uvádza, že protokol z technickej a emisnej kontroly treba len vtedy, ak vozidlo takej kontrole podlieha. Dá sa to nejakým spôsobom využiť?

Toto ustanovenie možno okrem iného vykladať tak, že zahrnie aj vozidlá pred uplynutím lehoty na absolvovanie prvej technickej alebo emisnej kontroly, ktoré vlastne takejto kontrole ešte nepodliehajú. V prípadoch týchto vozidiel by preto obvodné úrady nemali žiadať predloženie protokolov z technickej a emisnej kontroly, ak ide o dovoz z členskej krajiny alebo z inej zvýhodnenej krajiny. Napríklad lehota na vykonanie prvej technickej kontroly osobného automobilu (kategórie M1 – pozn. red.) je 4 roky od prvého prihlásenia do evidencie. To platí aj pre emisnú kontrolu, ak má vozidlo vznetový motor alebo zážihový motor s riadeným katalyzátorom. Čiže inými slovami, v prípade dovozu takého osobného automobilu z únie, ktorý je mladší ako 4 roky, vlastne nie je potrebné absolvovať v súvislosti s dovozom technickú a emisnú kontrolu.

Je dovoz jednotlivo dovážaných jazdených automobilov zložitejší ako dovoz nových? V čom, okrem predkladaných dokumentov?

Pokiaľ ide o rozsah predkladaných dokumentov, potom možno o väčšej zložitosti hovoriť iba pri dovoze z únie alebo z ostatných zvýhodnených krajín. Vtedy je dovoz nového vozidla z hľadiska administratívnej náročnosti celého procesu jednoznačne výhodnejší. V prípade dovozu z tretích krajín niet podľa zákona rozdielu medzi novým a ojazdeným vozidlom, oboje je rovnako náročné. Z technického hľadiska samozrejme možno predpokladať, že vo väčšine prípadov bude technický stav nového vozidla lepší, než vozidla jazdeného. Ak sa v danom prípade požaduje absolvovanie technickej a emisnej kontroly, potom by mal byť technický stav vozidla dostatočný na to, aby mohlo byť dovážané vozidlo, hoci aj jazdené, vyhodnotené ako spôsobilé na premávku.

Do 1. marca 2005 platilo vekové obmedzenie dovozu jazdených áut. Podľa nových predpisov platných pre dovoz táto podmienka už neplatí. Znamená to, že je možný aj dovoz staršieho, povedzme vzácneho, exotického alebo technicky zaujímavého automobilu?

Opäť treba odpoveď rozdeliť na dve časti. Ak ide o dovoz z únie alebo inej zvýhodnenej krajiny, potom to možné je. Podmienkou je ale dostatočne dobrý technický stav na to, aby automobil úspešne absolvoval technickú a emisnú kontrolu. V neposlednom rade musí prejsť aj kontrolou originality. Avšak pre dovoz z tretej krajiny nestačí len dobrý technický stav a legálny pôvod. Neprekonateľnou prekážkou môže byť už spomínané preukázanie plnenia aktuálnych homologizačných predpisov pre hluk, emisie, odrušenie a brzdy. Najmä pre staršie automobily. Okrem toho, vzhľadom na odlišnosti európskych a mimoeurópskych predpisov, môžu byť potrebné niektoré úpravy, často dosť nákladné. Pri dovoze z USA alebo Kanady býva napríklad problémom nekompatibilita svetelných zariadení s európskymi predpismi.

Pamätajú nové predpisy na dovoz tých starších automobilov, ktoré si záujemca dováža len z dôvodu, že sú cenovo výhodné, ale v podstate ide o automobilový vrak?

Rozhodne nie je žiaduce, aby v dôsledku istej liberalizácie dovozu jednotlivých vozidiel, týkajúcej sa najmä vozidiel pochádzajúcich z únie, prišlo k náhlemu nárastu počtu automobilových vrakov na naše cesty. Zabrániť by tomu mali predovšetkým technické a emisné kontroly. Ak dovážané vozidlo nedokáže splniť predpísané technické podmienky, ktoré sú v podstate rovnaké, ako sú vyžadované aj od vozidiel už v premávke používaných, nebude mu uznané schválenie a nebude prihlásené do evidencie. Povinnosť absolvovať v súvislosti s dovozom technickú a emisnú kontrolu sa netýka vozidiel, ktorým ešte neuplynula lehota na prvú povinnú kontrolu, možno však predpokladať, že tie sú v relatívne dobrom technickom stave.

Myslíte si, že dovoz jazdených automobilov na Slovensko môže ovplyvňovať predaj nových automobilov, na čo najviac poukazujú práve importéri a predajcovia nových áut?

Nemožno to vylúčiť. Skôr než na predaj nových automobilov však bude mať táto zmena pravidiel pravdepodobne výraznejší dopad na trh s ojazdenými vozidlami.

Autor: J. Goldberger
Foto: ilustračné, Icari
Pridať komentár
Bleskovky
1-Sikyna-Imola
Seriál majstrovstiev sveta v motokrose pokračoval v talianskej Imole pätnástym kolom. Jazdcov čakala rýchla a náročná trať na slávnom Autodrome Enza a Dina Ferrariho. Richard Šikyňa (MX Slovakia - JD Gunnex KTM RT), jediný Slovák v štartovom poli, si v kvalifikácii triedy KTM 250 SXF vyjazdil 17. priečku. V pretekoch v úvode prvej jazdy po kolízii s iným jazdcom a poškodení motocykla z pretekov odstúpil. V druhej jazde aj napriek technickým problémom bol v cieli na 14. mieste a pripísal si ďalších 7 bodov do priebežného hodnotenia seriálu. So 105 bodmi mu patrí 22. miesto priebežného hodnotenia.
1-Autíčko
Skupina vysokoškolských študentov prerobila detské elektrické autíčka pre potreby dvoch hendikepovaných deti. Urobili to počas šesťtýždňovej letnej stáže v Technologickom centre Adient v Trenčíne v rámci trinásteho ročníka projektu letnej študentskej stáže. Do projektu sa zapojili talentovaní študenti z viacerých slovenských aj zahraničných vysokých škôl. Projekt zahŕňal návrh, prípravu realizácie a úpravu špeciálnych sedadiel, ako aj ďalších komponentov autíčka. Pracovalo na ňom dvanásť vybraných študentov z vysokých škôl technického smeru z Trenčína, Bratislavy, Brna, Liberca a Edinburgu.
Seat Leon
V posledný júlový týždeň Seat Leon tretej generácie dosiahol významný míľnik, keď od svojho uvedenia na trh sa predal jeden milión exemplárov. Najlepšie predávaný model španielskej značky mal svetovú výstavnú premiéru v októbri 2012 na parížskom autosalóne a krátko na to sa začal predávať. Vďaka úplne novému dizajnu podľa filozofie formula Leon, založenej na harmónii dizajnu a funkčnosti, sa stal najpredávanejším modelom z programu Seatu a prekonal dominanciu modelu Ibiza z predchádzajúcich 30 rokov. Leon tretej generácie, navrhnutý, vyvinutý a vyrábaný v závode Martorell, využíva modulárnu stavebnicu komponentov s priečne uloženým motorom MQB koncernu Volkswagen. Nová stavebnica znamenala skok v oblasti technológie a výroby a kvalita výroby dosiahla štandard koncernu Volkswagen.