Dovoz automobilov po novom (3)

Nedeľa, 24 február 2008

V dnešnom pokračovaní rozhovoru o individuálnom dovoze automobilov hovoríme o dokumentoch potrebných na schválenie takto dovezených automobilov. Aj tentoraz s Ing. Mariánom Rybianským, riaditeľom spoločnosti TESTEK, poverenej vykonávaním činností technickej služby technickej kontroly vozidiel.

Znovu pripomíname, že vyhláška, ktorá upravuje podmienky pre kontrolu originality v súvislosti s novelou zákona, vyšla v Zbierke zákonov 9.2.2008 ako vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z. a nadobudla účinnosť 15.2.2008.

dovoz automobilov

Aké doklady sa požadujú pri podávaní žiadostí o schválenie technickej spôsobilosti jednotlivo dovážaných automobilov?

Rozsah požadovaných dokladov sa líši podľa jednotlivých prípadov dovozu. Všetky prípady sú popísané v platnom znení zákona č. 725/2004 Z. z. Prehľad požadovaných dokladov možno nájsť i v schéme zverejnenej na internetovej stránke www.testek.sk a na stránke www.svetmotorov.sk. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch zobrazuje schéma.

Naďalej sa vyžadujú preklady týchto dokumentov z iného jazyka do slovenčiny?

Doterajšie ustanovenie zákona o tom, že ak sú doklady priložené k žiadosti v príslušnom konaní na úrade v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, potom musí žiadateľ priložiť aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka, nebolo spomínanou novelizáciou zmenené. Na druhej strane však niektoré doklady, ako napríklad certifikát konformity COC, majú jednotnú štruktúru danú smernicou ES a význam jednotlivých rubrík je zrejmý i bez prekladu. Technická kontrola na STK nie je síce priamo súčasťou úradného konania, i keď jej písomný výstup je prílohou k žiadosti podávanej na úrade. Na to, aby bolo možné vozidlo na STK skontrolovať, je ale nevyhnutne potrebné poznať obsah technických podkladov k vozidlu, preto sa v odôvodnených prípadoch preklad vyžaduje i na STK. Ak však kontrolný technik jazyku dokumentu rozumie, nemusí preklad nevyhnutne vyžadovať.

Aké náležitosti musí plniť takýto preklad?

Podľa zákona by malo ísť v prípade použitia v konaní na úrade o úradne osvedčený preklad. Podobne i na použitie pri technickej kontrole sa vyžaduje preklad osvedčený prekladateľom menovaným podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Dôvodom je, aby bola zaručená zhoda významu písomnej informácie v origináli dokladu a v jeho preklade.

Ako je to s osvedčením o zhode vozidla COC, známom ako certifikát konformity, ktorý bol doteraz neoddeliteľnou súčasťou predkladaných dokumentov pri dovoze jazdených automobilov?

Certifikát konformity (COC) je dokladom o tom, že vozidlo má udelené tzv. typové schválenie ES. Dosiaľ bolo toto schválenie kľúčom k jednoduchšiemu dovozu vozidiel niektorých kategórií. Po novom už nie je v prípade dovozu z členskej krajiny únie alebo z inej zvýhodnenej krajiny nevyhnutne potrebné, lebo za približne rovnakých podmienok možno uznať i iný druh schválenia vozidla, nie len typové schválenie ES. I keď na druhej strane predloženie certifikátu konformity veľmi uľahčí prácu všetkým zainteresovaným inštitúciám, pretože z neho možno čerpať väčšinu potrebných technických údajov. To znamená, že ním možno proces zrýchliť a zjednodušiť. Väčší je význam dokladu COC pri dovoze z tretích krajín. Ak má takéto vozidlo preukázateľne udelené typové schválenie ES, nie je potrebné preukázať splnenie požiadaviek aktuálnych homologizačných predpisov pre hluk, emisie, odrušenie a brzdy. Nie vždy však práve vozidlá z tretích krajín takéto schválenie majú, keďže ho zväčša podľa tamojších predpisov nepotrebujú.

Podľa zákona 548/2007 Z.z. sa osvedčenie o zhode vozidla COC stále vyžaduje u vozidiel, ktoré v štáte, odkiaľ sa automobil dováža, neboli ešte vzaté do evidencie v členskom štáte EU. Prečo je tomu tak?

Doklad COC je v tomto prípade vyžadovaný nielen na účel preukázania toho, že vozidlo má udelené typové schválenie ES, ale tiež ako zdroj technických údajov potrebných do slovenského osvedčenia o evidencii. Vo väčšine prípadov tieto vozidlá, keďže v krajine pôvodu neboli v evidencii, nebudú mať iný doklad rozsahom technických údajov porovnateľný s osvedčením o evidencii.

Novým je doklad o kontrole originality. Vyžaduje sa u každého jednotlivo dovezeného automobilu?

Týmto dokladom je tzv. posudok o kontrole originality. Ten sa v prípade dovozu z únie a ostatných zvýhodnených krajín nevyžaduje len vtedy, ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo dosiaľ prihlásené do evidencie. Pri dovoze z tretích krajín sa vyžaduje vždy, bez ohľadu na to, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo.

Autor: J. Goldberger
Pridať komentár
Bleskovky
UltraGrip
Výsledky testov zimných pneumatík dlhodobo potvrdzujú kvalitu pneumatík radu Goodyear UltraGrip. Aj v najnovšom teste zimných pneumatík pre sezónu 2019 boli pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance+ vyhlásené za víťaza testu. Rovnako ako Goodyear UltraGrip 9+ aj táto novinka ponúka tú správnu zmes. Špeciálny plastifikátor na báze živice a rastlinných olejov zaisťuje, že si pneumatiky uchovávajú pružnosť i za nízkych teplôt. To spolu so sofistikovaným dezénom a inovatívnymi 3D priečnymi drážkami zaisťuje, že zimné pneumatiky UltraGrip ponúkajú optimálnu priľnavosť a pohodlie za akýchkoľvek zimných podmienok - na snehu, na ľade, na mokrých i suchých komunikáciách.
Matej-Homola
Slovenský automobilový pretekár Matej Homola dokázal v talianskej Monze obsadiť v 13. pretekoch seriálu TCR veľmi pekné piate miesto, keď sa prepracoval zo 17. miesta na štarte na piatu priečku v cieli. Zviedol pre to niekoľko parádnych súbojov. Svoju rýchlosť z tréningu preniesol do pretekov, vďaka ktorej sa dostavil úspech. "Boli to parádne preteky, poriadne som si zapredbiehal, auto tento raz fungovalo výborne," neskrýval nadšenie po pretekoch slovenský jazdec. "Zobral som výborné body, uvidíme ako dopadne zajtra." Nedeľňajšie štrnáste preteky seriálu TCR však nepriniesli Homolovi želaný výsledok a po kontakte s Talianom Pantiaticcimim skončil s poškodenou prednou nápravou a riadením na 14. mieste.
Nové-Dunlop
Dunlop uvádza na trh nové pneumatiky pre motokros Geomax MX53, ktoré nahrádzajú doterajšie MX52 pre pevný terén. Nové MX53 ponúkajú jazdcom najvyššiu výkonnosť vo svojej triede na širšej škále rôznych povrchov, než akú pokrývala predchádzajúca generácia. V širokom portfóliu pneumatík Geomax značky Dunlop sa nachádzajú medzi MX71 určenými do extra tvrdý povrchy a veľmi všestrannými MX33. Nová technológia Dunlopu posúva úžitkové vlastnosti pneumatík na novú úroveň. Veľkou výhodou nových pneumatík je ich vysoká výkonnosť za rôznych terénnych podmienok. Dopĺňajú pneumatiky strednej kategórie Geomax MX33, ktoré pomáhajú jazdcom vyhrávať preteky MXGP a supercross.