Dovoz automobilov po novom (3)

Nedeľa, 24 február 2008

V dnešnom pokračovaní rozhovoru o individuálnom dovoze automobilov hovoríme o dokumentoch potrebných na schválenie takto dovezených automobilov. Aj tentoraz s Ing. Mariánom Rybianským, riaditeľom spoločnosti TESTEK, poverenej vykonávaním činností technickej služby technickej kontroly vozidiel.

Znovu pripomíname, že vyhláška, ktorá upravuje podmienky pre kontrolu originality v súvislosti s novelou zákona, vyšla v Zbierke zákonov 9.2.2008 ako vyhláška MDPT SR č. 48/2008 Z. z. a nadobudla účinnosť 15.2.2008.

dovoz automobilov

Aké doklady sa požadujú pri podávaní žiadostí o schválenie technickej spôsobilosti jednotlivo dovážaných automobilov?

Rozsah požadovaných dokladov sa líši podľa jednotlivých prípadov dovozu. Všetky prípady sú popísané v platnom znení zákona č. 725/2004 Z. z. Prehľad požadovaných dokladov možno nájsť i v schéme zverejnenej na internetovej stránke www.testek.sk a na stránke www.svetmotorov.sk. Podrobný prehľad o postupe a predkladaných dokladoch zobrazuje schéma.

Naďalej sa vyžadujú preklady týchto dokumentov z iného jazyka do slovenčiny?

Doterajšie ustanovenie zákona o tom, že ak sú doklady priložené k žiadosti v príslušnom konaní na úrade v inom ako v slovenskom alebo českom jazyku, potom musí žiadateľ priložiť aj ich úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka, nebolo spomínanou novelizáciou zmenené. Na druhej strane však niektoré doklady, ako napríklad certifikát konformity COC, majú jednotnú štruktúru danú smernicou ES a význam jednotlivých rubrík je zrejmý i bez prekladu. Technická kontrola na STK nie je síce priamo súčasťou úradného konania, i keď jej písomný výstup je prílohou k žiadosti podávanej na úrade. Na to, aby bolo možné vozidlo na STK skontrolovať, je ale nevyhnutne potrebné poznať obsah technických podkladov k vozidlu, preto sa v odôvodnených prípadoch preklad vyžaduje i na STK. Ak však kontrolný technik jazyku dokumentu rozumie, nemusí preklad nevyhnutne vyžadovať.

Aké náležitosti musí plniť takýto preklad?

Podľa zákona by malo ísť v prípade použitia v konaní na úrade o úradne osvedčený preklad. Podobne i na použitie pri technickej kontrole sa vyžaduje preklad osvedčený prekladateľom menovaným podľa zákona o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch. Dôvodom je, aby bola zaručená zhoda významu písomnej informácie v origináli dokladu a v jeho preklade.

Ako je to s osvedčením o zhode vozidla COC, známom ako certifikát konformity, ktorý bol doteraz neoddeliteľnou súčasťou predkladaných dokumentov pri dovoze jazdených automobilov?

Certifikát konformity (COC) je dokladom o tom, že vozidlo má udelené tzv. typové schválenie ES. Dosiaľ bolo toto schválenie kľúčom k jednoduchšiemu dovozu vozidiel niektorých kategórií. Po novom už nie je v prípade dovozu z členskej krajiny únie alebo z inej zvýhodnenej krajiny nevyhnutne potrebné, lebo za približne rovnakých podmienok možno uznať i iný druh schválenia vozidla, nie len typové schválenie ES. I keď na druhej strane predloženie certifikátu konformity veľmi uľahčí prácu všetkým zainteresovaným inštitúciám, pretože z neho možno čerpať väčšinu potrebných technických údajov. To znamená, že ním možno proces zrýchliť a zjednodušiť. Väčší je význam dokladu COC pri dovoze z tretích krajín. Ak má takéto vozidlo preukázateľne udelené typové schválenie ES, nie je potrebné preukázať splnenie požiadaviek aktuálnych homologizačných predpisov pre hluk, emisie, odrušenie a brzdy. Nie vždy však práve vozidlá z tretích krajín takéto schválenie majú, keďže ho zväčša podľa tamojších predpisov nepotrebujú.

Podľa zákona 548/2007 Z.z. sa osvedčenie o zhode vozidla COC stále vyžaduje u vozidiel, ktoré v štáte, odkiaľ sa automobil dováža, neboli ešte vzaté do evidencie v členskom štáte EU. Prečo je tomu tak?

Doklad COC je v tomto prípade vyžadovaný nielen na účel preukázania toho, že vozidlo má udelené typové schválenie ES, ale tiež ako zdroj technických údajov potrebných do slovenského osvedčenia o evidencii. Vo väčšine prípadov tieto vozidlá, keďže v krajine pôvodu neboli v evidencii, nebudú mať iný doklad rozsahom technických údajov porovnateľný s osvedčením o evidencii.

Novým je doklad o kontrole originality. Vyžaduje sa u každého jednotlivo dovezeného automobilu?

Týmto dokladom je tzv. posudok o kontrole originality. Ten sa v prípade dovozu z únie a ostatných zvýhodnených krajín nevyžaduje len vtedy, ak ide o nové vozidlo, ktoré nebolo dosiaľ prihlásené do evidencie. Pri dovoze z tretích krajín sa vyžaduje vždy, bez ohľadu na to, či ide o nové alebo ojazdené vozidlo.

Autor: J. Goldberger
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-SX4-S-Cross
V rebríčku počtu predaných osobných áut na Slovensku v roku 2019 sa Suzuki medzi 39 značkami umiestnila s počtom 3709 predaných vozidiel na veľmi peknom jedenástom mieste. Pričinili sa o to hlavne modely SUV Vitara a SX4 S-Cross. Modernizovaná Vitara v segmente SUV obsadila podľa štatistiky registrácií Zväzu automobilového priemyslu šieste a SX4 S-Cross ôsme miesto. O úspech v celkovej predajnosti modelov Suzuki v roku 2019 sa postarali tiež modely Swift a Ignis. Novou posilou značky v roku 2020 budú nový hit, malý off-road Jimny, a trvalka značky Swift.
Benzina-Tank
Benzina rozširuje svoje služby na Slovensku o Tank Kartu Business. Umožní firmám a podnikateľom okrem čerpania pohonných látok využívať aj rad benefitov, a to od zvýhodnenej ceny až po jednoduché vyúčtovanie a správu tankovacích kariet. Je to ďalší krok v stratégii Benziny, ktorá sa po rokoch vrátila znovu na Slovensko a má vo svojej sieti už desať čerpacích staníc. V pláne má tiež zavedenie karty Tank Karta Easy pre bežných motoristov. Marek Zouvala, riaditeľ siete čerpacích staníc Benzina: "Firmy a podnikatelia potrebujú šetriť každý cent. Preto sme pre nich pripravili nástroj na znižovanie prevádzkových nákladov aj administratívy. Tank Karta Business je nielen efektívnym riešením pre pohodlné tankovanie so zľavou, ale tiež vhodným nástrojom ako si ušetriť starosti a zjednodušiť účtovníctvo."
Elektrické-roznášky
Spoločnosť DPD začala doručovať zásielky v centre hlavného mesta prostredníctvom cyklokuriéra. Ide o pilotný projekt, ktorý má šancu rozšíriť sa aj do iných miest. Spoločnosť tiež výrazne rozširuje svoje doručovanie zásielok flotilou elektrických dodávkových automobilov, a to nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku. Doručovanie elektrickou dopravou v mestách je jedným zo spôsobov, ako spoločnosť DPD podporuje svoj záväzok doručovať všetky zásielky do cieľa bez uhlíkovej stopy.