Duálne vzdelávanie: Chýba pomoc ministerstva školstva i štátu

Utorok, 20 september 2016

Výrobné závody na Slovensku potrebujú kvalifikovanú pracovnú silu, odborne zdatnú. Keďže naše školstvo ju nedokáže produkovať, bolo treba niečo vymyslieť, pretože náročná výroba napríklad v automobilovom priemysle potrebuje ľudí, ktorí by po nástupe na pracovisko boli schopní odvádzať pri strojoch či na výrobných pásoch prácu, ktorá sa od nich vyžaduje. Preto sa zaviedol tzv. systém duálneho vzdelávania.

Tlač. konferencia ZAP

Čo duálne vzdelávanie je? Odpoveď? V bežnej škole sa teoreticky vzdelávať a vo výrobnom závode si naučené overovať v praxi. Inak povedané znovu pristupovať a zavádzať to, čo tu už bolo, ale čo sa postupne zlikvidovalo. Teda vrátiť sa do nedávnej minulosti, keď podniky na Slovensku mali svoje učňovky, mali majstrov odborného výcviku a vychovávali svoje odborné kádre. Tí potom vo fabrike pracovali a bolo po starostiach. Reorganizácie, ktoré potom prišli toto všetko zrušili a zabehaný systém sa nabúral.

Keď potom prišli k nám zahraničné automobilky a iné výrobné firmy, zistilo sa, že máme málo odborne vzdelaných ľudí a niečo treba robiť. Iniciatívy sa pred pár rokmi chopilo Združenie automobilového priemyslu (ZAP), neskôr premenované na Zväz automobilového priemyslu (skratka ZAP zostala). Pustili sa do boja najmä s ministerstvom školstva a presadzovali vzdelávanie, ktoré je zamerané na teoretické vyučovanie, ale rovnako aj na prax. Bojovali o zavedenie duálneho vzdelávania, aby hlavne pre automobilový priemysel dodávali kvalifikovanú a odborne zdatnú pracovnú silu.

Inak povedané, nový spôsob odborného vzdelávania mal vybudovať v spolupráci sociálnych partnerov systém duálneho vzdelávania, zabezpečiť zo strany štátu zvýšenie motivácie zamestnávateľov a škôl pre vstup a zotrvanie v systéme, vytvoriť na základných školách profesionálny systém smerovania žiaka k povolaniu, vytvoriť pilotné centrá orientácie na budúce povolanie, atď a atď. Ak to zhrnieme, potom štát a zamestnávatelia by mali vytvoriť funkčný systém pre kvalifikovanú prípravu odborne vzdelaných pracovníkov.

Aké výsledky priniesol systém duálneho vzdelávania približne za rok existencie? Hovorilo sa o tom na tlačovej konferencii, ktorú usporiadala Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania. Veľmi podrobne ich zhodnotil výkonný viceprezident ZAP-u Jaroslav Holeček. Povedal, že získať nových odborne zdatných pracovníkov možno ich dovozom zvonku alebo rekvalifikáciou voľných pracovníkov.

Lepší je však spôsob duálneho vzdelávania podľa schémy zamestnávateľ – škola – žiak. To je podľa Jaroslava Holečka cesta k zníženiu zamestnanosti a zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenska. Do systému duálneho vzdelávania bolo v školskom roku 2015/16 uzavretých 442 zmlúv medzi školou a zamestnávateľom, v tomto školskom roku už 1121 zmlúv, teraz už viac ako 1500 zmlúv. V prvom roku sa do duálneho vzdelávania zapojilo 87 zamestnávateľov, v tomto školskom roku už 147, a to je dobrý signál.

Dobré pre duálne vzdelávanie je, že už existuje zákon o odbornom vzdelávaní, že je zabezpečených viac ako 1500 učebných miest na školách, prijatých viac ako 1100 žiakov a v ponuke vyše 2700 učebných miest pre školský rok 2016/17.Dobré je tiež to, že sa u žiakov zlepšila motivácia pre tento systém vzdelávania, disciplína a zlepšili sa aj študijné výsledky.

Slabými miestami systému je zatiaľ menší záujem žiakov o prípravu na budúce povolanie, nevyhovujúca štruktúra učených odborov, nízky záujem stredných odborných škôl pre vstup do duálneho vzdelávania a iné. Najmä však nedostatočná finančná podpora zamestnávateľov zo strany štátu. Kritická je najmä poznámka Jaroslava Holečka na adresu Ministerstva školstva SR, ktoré podľa neho neurobilo doteraz nič pre duálne vzdelávanie.

Zatiaľ je všetka ťarcha zavádzania systému duálneho vzdelávania iba na tých, čo systém presadzujú a uvádzajú. Duálne vzdelávanie si však zasluhuje plné podporu a pozornosť aj ďalších zainteresovaných, teda aj štátu a Ministerstva školstva SR. Kým sa tak nestane, dovtedy sa nepodarí naplniť motto systému: aby každý absolvent mal svoje uplatnenie.

Autor: J. Goldberger
Pridať komentár
Bleskovky
aaa-auto
V týchto dňoch si spoločnosť AAA Auto pripomína dvadsať rokov na trhu jazdených áut na Slovensku. Jej sieť predajných centier, v ktorých ponúka jazdené automobily slovenským motoristom, tvoria Mototechna, Mototechna Drive, Driverama a Auto Diskon a patria do skupiny Aures Holding. Za dobu svojej existencie na slovenskom trhu sa v jej sieti predalo autá viac ako 300 tisíc zákazníkom, a rovnaký počet vozidiel sa aj vykúpilo. V súčasnosti má sieť Aures Holding na Slovensku dvanásť pobočiek AAA Auto. V rámci celej skupiny Aures pôsobí na viac než šesťdesiatich miestach v piatich krajinách Európy a v ponuke má až 15 000 áut. Počas svojej dvadsaťročnej histórie už skupina na výkupe a predaji obslúžila spolu viac ako 3,1 milióna zákazníkov.
vw-id3
Podľa zahraničných médií sa nemecký koncern Volkswagen chystá vyrábať elektrické modely, ktoré by svojou nízkou cenou mohli v Európe pre európskych zákazníkov konkurovať čínskym modelom, alebo aj modelom ako Dacia Spring. Nové cenovo prístupnejšie elektromobily by sa na trh mohli dostať v roku 2027. Volkswagen na túto cestu nastupuje sám, bez kooperácie s inou automobilkou, aj keď pôvodne ako o partnerovi uvažoval, že by ním mohol byť francúzsky Renault. Už základný model uvažovaného elektromobilu od Volkswagenu bude obsahovať štandardy používaných technológií, kvalitu a dizajn, ktoré nemecký výrobca aplikuje na svojich modeloch.
bmw-i5-touring-flash kopie
Šiesty ročník ankety Elektromobil roka 2024 o najlepšie elektrické a plug-in hybridné automobily na slovenskom trhu za rok 2024 pozná svojich víťazov. Automobily BMW získali tri pódiové umiestnenia: BMW i7 M70 prvé miesto v kategórii luxusný elektromobil, BMW XM v kategórii plug-in hybrid, a BMW radu 5 Touring druhé miesto v kategórii rodinných elektromobilov. Ankety sa zúčastnilo 8656 hlasujúcich, ktorí svojimi hlasmi na internetovom portáli mojelektromobil.sk vybrali tie najlepšie automobily na slovenskom trhu v troch kategóriách. O priazeň slovenskej verejnosti sa uchádzalo spolu 123 nominovaných vozidiel.BMW i5 Touring