Kde vziať odborne vzdelaných ľudí? Núka sa duálne vzdelávanie.

Štvrtok, 09 november 2017

Nájsť dnes na Slovensku kvalifikovanú odbornú pracovnú silu je obrovský problém. Riešiť situáciu by mohol a mal vzdelávací systém, ktorý má v programe, propaguje ho a robí všetko pre to, aby do slovenského priemyslu nalial novú mladú a odborne vzdelanú krv Zväz automobilového priemyslu SR.

ZAP a duálne vzdelávanie
Zväz automobilového priemyslu SR koordinuje projekt Duálne vzdelávanie

Systém duálneho vzdelávania na Slovensku má za sebou dva roky reálneho fungovania v praxi. Aktuálne je do jeho programu zapojených 2508 žiakov, 200 zamestnávateľov a 70 škôl. Táto forma vzdelávania by mohla pomôcť, ak by sa do systém zapojilo do roku 2020 až 12 000 žiakov. Ak sa tak nestane, potom by mohla byť ohrozená konkurencieschopnosť slovenskej ekonomiky.

Na svoje budúce povolania sa žiaci pripravujú v 46-tich študijných odboroch a študenti majú uzatvorených 1234 učebných zmlúv s budúcimi zamestnávateľmi. Najviac sú do systému duálneho vzdelávania zapojení zamestnávatelia z automobilového, strojárskeho a elektrotechnického priemyslu. Podiel týchto troch sektorov na duálnom vzdelávaní je až 75 percent.

Nie sú to malé čísla, ale očakávania od zavedenia systému duálneho vzdelávania sa očakávalo viac. Mnohé aktivity sa v rámci reformy vydarili. Bol napríklad prijatý zákon č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave, vznikla aj Rada zamestnávateľov pre systém duálneho vzdelávania pod priamou gesciou zamestnávateľov a pripravil sa projekt Duálneho vzdelávania.

"Aj napriek tomu je tu veľa problémov", hodnotí situáciu Juraj Sinay, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR."V prvom rade nefunguje systém propagácie potrebných povolaní ani samotnej reformy, preto nie je do nového systému vzdelávania zapojený očakávaný počet žiakov. Taktiež nie sú vytvorené dostatočné podmienky pre vstup a zotrvanie zamestnávateľov a škôl v systéme duálneho vzdelávania."

Problém vidí aj v tom, že školstvo na Slovensku má roztrieštené vedenie, keď základné školy sú pod správou miestnej samosprávy, stredné školy pod vyššími územnými celkami a vysoké školy patria pod ministerstvo školstva. Ako potom môže školstvo reflektovať na požiadavky a potreby trhu práce. Potom tu zákonite chýba súčinnosť týchto zložiek, a to bránia nastaviť počet žiakov stredných odborných škôl a vytvoriť sústavu študijných a učebných odborov ako aj obsah vzdelávania tak, aby vyhovovala potrebám trhu práce.

Dôležité a prospešné pre budovanie systému duálneho vzdelávania je vytvorenie ôsmich centier orientácie na povolanie, ktoré je pod gesciou zamestnávateľov a ktoré by podľa Júliusa Hrona, viceprezidenta Zväzu automobilového priemyslu SR, mali slúžiť žiakom a rodičom pri výbere vhodného povolania.

Pod gesciou zamestnávateľov by sa podľa Júliusa Hrona mali vybudovať aj odvetvové nadpodnikové centrá, ktorých cieľom by mala byť predovšetkým podpora malých a stredných podnikateľov v systéme duálneho vzdelávania a zabezpečenie kvality odborného vzdelávania. Toto všetko by mal pilotovať projekt Duálne vzdelávanie, ktorý už takmer dva roky prešľapuje na mieste.

Aby projekt Duálne vzdelávanie priniesol očakávané výsledky, bude potrebné zapojiť doň do roku 2020 až 12 000 žiakov. To znamená, že každý rok získať viac ako 3000 žiakov. Pokiaľ sa nepodarí naplniť tieto čísla, hrozí, že nebudeme mať na Slovensku novú generáciu odborne vzdelaných ľudí. Navyše Slovensku hrozí, že bude musieť vrátiť Európskej únii až 33 miliónov eur neefektívne vynaložených prostriedkov na reformu.

Aby sa tomu predišlo,"chceme opätovne vyzvať vládu, kompetentné ministerstvá, vyššie územné celky, ako aj novú ministerku školstva, vedy, výskumu a športu Martinu Lubyovú, aby venovali zvýšenú pozornosť potrebám budovania systému duálneho vzdelávania ako zatiaľ jediného systémového prvku reformy školstva," dodal na stretnutí s novinármi prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.

Autor: J. Goldberger
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-Vitara
Japonská automobilka Suzuki vyrobila za uplynulý fiškálny rok 2019 (apríl 2019 až marec 2020) vo svojich výrobných závodoch na celom svete 2,97 (2 966 399) milióna automobilov. Napriek prerušeniu výroby pre pandémiu koronavírusu dokázala automobilka vyprodukovať 87,4 percent objemu predvlaňajšieho rekordného roku, v ktorom značka vyprodukovala 3,39 milióna (3 393 976) vozidiel, čo je najviac vo svojej storočnej histórii. V závodoch Suzuki ďalej pokračoval trend prehlbovania prevahy produkcie závodov mimo Japonska. V zahraničných závodoch počas vlaňajšieho fiškálneho roku vyrobila automobilka 2,02 milióna (2 022 227) vozidiel, kým automobilky v Japonsku len vyše 944 tisíc vozidiel.
Volvo-heng-du
Výrobný závod spoločnosti Volvo Cars v čínskom meste Čcheng-tu, jej najväčší v Číne, získava 100 percent svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Celkový obnoviteľný energetický mix v celosvetovej výrobnej sieti spoločnosti tak dosiahol 80 percent. Stopercentný energetický mix z obnoviteľných zdrojov v čínskom závode Čcheng-tu je výsledkom čerstvo podpísanej zmluvy o dodávke elektrickej energie a prispeje k zníženiu emisií CO2 v závode o viac ako 11-tisíc ton ročne. Približne 65 percent vyrobenej elektriny pochádza z vodnej energie, zvyšná časť zo slnečnej a veternej energie a iných obnoviteľných zdrojov.
BMW5-digital-world-premie
Priaznivci a fanúšikovia bavorskej značky BMW sú v očakávaní premiéry modelov radu 5 Sedan a praktickejšieho kombi Touring. Avšak vzhľadom na stále platné cestovné obmedzenia na celom svete sa prezentácia nového BMW radu 5 Sedan, nového BMW radu 5 Touring a nového BMW radu 6 Gran Turismo uskutoční v digitálnej forme. Stane sa tak v stredu 27. mája a záujemcovia o internetovú premiéru týchto troch modelov ju môžu sledovať na internete o 08:00 hod. na www.live.bmwgroup.com/en a http://www.live.bmwgroup.com/en>.