Nový fenomén: kontrola originality (1)

Streda, 12 marec 2008

V dnešnom pokračovaní rozhovorov o jednotlivo dovezených automobiloch hovoríme o novom dokumente, potrebnom na schválenie technickej spôsobilosti takto dovezených automobilov. Tentoraz s Ing. Róbertom Zrubákom, riaditeľom spoločnosti IRIS IDENT, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

kontrola originality

Povinným úkonom pri dovoze jednotlivo dovážaného automobilu je kontrola originality. Aké boli pre to dôvody?

Schengenská dohoda, ktorej signatárom je aj Slovenská republika, zrušila hraničné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Kontrolné činnosti súvisiace s vozidlami sa presunuli do vnútrozemia. Zainteresované krajiny majú v rámci svojej vnútornej legislatívy vytvoriť mechanizmus na zabránenie legalizácie vozidiel zmanipulovaných a pochádzajúcich z trestnej činnosti. Najefektívnejším nástrojom na realizáciu tohto cieľa je kontrola originality identifikátorov vozidiel a dokladov, ktorú sa rozhodla do svojho právneho systému zaviesť aj Slovenská republika.

Čo najmä podnietilo zaviesť túto kontrolu?

Mimoriadna pozornosť sa venuje vzťahu medzi krádežami vozidiel a nelegálnym obchodovaním s vozidlami, ako aj zamedzeniu ich legalizácie zvýšenou kontrolou pred registráciou a preregistráciou vozidiel. Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používa sa celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, cez výmenu dôležitých dielov, až po poskladanie z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

Ku kontrole originality treba pristupovať s veľkou vážnosťou, pretože podľa § 220 Trestného zákona je falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla trestným činom s hornou sadzbou odňatia slobody až 10 rokov.

Prečo sa pristúpilo k overovaniu kontroly originality?

Z pohľadu Európskej únie vychádza právny rámec kontroly originality z Rozhodnutia Rady 2004/919/ES o potláčaní trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami, ktorá má cezhraničné dôsledky. Okrem iného sa v ňom uvádza: "V členských štátoch Európskej únie je každý rok odcudzených približne 1,2 milióna motorových vozidiel. Tieto krádeže predstavujú škodu vo výške najmenej 15 miliárd eur za rok. Veľký podiel týchto vozidiel, približne 30 až 40 %, je ukradnutých organizovaným zločinom a potom prestavaných a vyvezených do iných štátov v rámci aj mimo Európskej únie." Cieľom Rozhodnutia je preto zlepšiť spoluprácu v rámci Európskej únie a predchádzať tak cezhraničnej trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami.

Ako kontrolu originality riešia napríklad v Nemecku, Rakúsku alebo inde v západnej Európe?

V západnej Európe už roky fungujú rôzne systémy overovania pravosti údajov o vozidlách, dokladoch, ako aj samotných vozidiel. Nie je tajomstvom, že nemecká dopravná polícia dokonca zaistila priamo na nemeckých diaľniciach niekoľko stoviek vozidiel vodičom, ktorí cez Nemecko len prechádzali. Vlani v septembri uznal Európsky súdny dvor, že kontroly originality vykonávané v Holandsku nie sú v rozpore s voľným pohybom tovaru a ani neobmedzujú iné práva majiteľov. Holanďania išli ďalej, a tak je dnes možné u nich overiť, či vozidlo nie je ukradnuté, aj pri výmene oleja v autorizovanom servise. Vo februári tohto roku rozšírili kontrolu originality vo Švédsku o detailné overenie dokladov a údajov o vozidle.

Existuje alebo sa uvažuje o prepojení národných evidencií motorových vozidiel?

V Európe sa rozširuje projekt EUCARIS, čo je on-line prepojenie národných evidencií vozidiel s cieľom overovať pôvodné evidenčné záznamy. Vzhľadom na skutočnosť, že sa centrálna evidencia vozidiel EVO s on-line architektúrou spustila do prevádzky len pred rokom, Slovenská republika je v súčasnosti v štádiu technickej realizácie pristúpenia do EUCARISu. V zmysle smernice EU o harmonizovanom registračnom osvedčení by sa mali na Slovensku zaviesť do dvoch – troch rokov elektronické osvedčenia o evidencii vo forme čipovej karty. Potom bude možné overovať kmeňové údaje o vozidle nielen v evidencii vozidiel a pátracích evidenciách, ale priamo aj v produkčných databázach výrobcov a v zahraničných evidenciách vozidiel, pričom kapacita čipu umožňuje zaznamenať celú históriu vozidla od vzniku až po ekologickú recykláciu.

Znamená to, že pravosť automobilu by sa overovala aj pred samotnou recykláciou?

Keď sme už pri recyklácii, logickým vyústením je snaha zavedenia kontroly originality aj pred recykláciou vozidla, ktorá by mohla byť prípadne hradená z recyklačného fondu. Zamedzilo by sa nekontrolovanému zničeniu vozidiel pochádzajúcich z trestnej činnosti, eliminovala by sa možnosť použitia identifikátorov a dokladov z recyklovaného vozidla a podrobne by sa zaevidoval stav, využiteľné zvyšky pred recykláciou. Len za vlaňajší rok sa na Slovensku "vyparilo" zhruba 11-tisíc vozidiel, ktoré boli síce vyradené z evidencie, ale neboli ekologicky recyklované v oprávnených subjektoch. Možno sa len domnievať, ako sa naložilo s identifikátormi týchto vozidiel.

Autor: J. Goldberger
Foto: ilustračné, autor
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-SX4-S-Cross
V rebríčku počtu predaných osobných áut na Slovensku v roku 2019 sa Suzuki medzi 39 značkami umiestnila s počtom 3709 predaných vozidiel na veľmi peknom jedenástom mieste. Pričinili sa o to hlavne modely SUV Vitara a SX4 S-Cross. Modernizovaná Vitara v segmente SUV obsadila podľa štatistiky registrácií Zväzu automobilového priemyslu šieste a SX4 S-Cross ôsme miesto. O úspech v celkovej predajnosti modelov Suzuki v roku 2019 sa postarali tiež modely Swift a Ignis. Novou posilou značky v roku 2020 budú nový hit, malý off-road Jimny, a trvalka značky Swift.
Benzina-Tank
Benzina rozširuje svoje služby na Slovensku o Tank Kartu Business. Umožní firmám a podnikateľom okrem čerpania pohonných látok využívať aj rad benefitov, a to od zvýhodnenej ceny až po jednoduché vyúčtovanie a správu tankovacích kariet. Je to ďalší krok v stratégii Benziny, ktorá sa po rokoch vrátila znovu na Slovensko a má vo svojej sieti už desať čerpacích staníc. V pláne má tiež zavedenie karty Tank Karta Easy pre bežných motoristov. Marek Zouvala, riaditeľ siete čerpacích staníc Benzina: "Firmy a podnikatelia potrebujú šetriť každý cent. Preto sme pre nich pripravili nástroj na znižovanie prevádzkových nákladov aj administratívy. Tank Karta Business je nielen efektívnym riešením pre pohodlné tankovanie so zľavou, ale tiež vhodným nástrojom ako si ušetriť starosti a zjednodušiť účtovníctvo."
Elektrické-roznášky
Spoločnosť DPD začala doručovať zásielky v centre hlavného mesta prostredníctvom cyklokuriéra. Ide o pilotný projekt, ktorý má šancu rozšíriť sa aj do iných miest. Spoločnosť tiež výrazne rozširuje svoje doručovanie zásielok flotilou elektrických dodávkových automobilov, a to nielen v Bratislave, ale po celom Slovensku. Doručovanie elektrickou dopravou v mestách je jedným zo spôsobov, ako spoločnosť DPD podporuje svoj záväzok doručovať všetky zásielky do cieľa bez uhlíkovej stopy.