Nový fenomén: kontrola originality (1)

Streda, 12 marec 2008

V dnešnom pokračovaní rozhovorov o jednotlivo dovezených automobiloch hovoríme o novom dokumente, potrebnom na schválenie technickej spôsobilosti takto dovezených automobilov. Tentoraz s Ing. Róbertom Zrubákom, riaditeľom spoločnosti IRIS IDENT, poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.

kontrola originality

Povinným úkonom pri dovoze jednotlivo dovážaného automobilu je kontrola originality. Aké boli pre to dôvody?

Schengenská dohoda, ktorej signatárom je aj Slovenská republika, zrušila hraničné kontroly na vnútorných hraniciach schengenského priestoru. Kontrolné činnosti súvisiace s vozidlami sa presunuli do vnútrozemia. Zainteresované krajiny majú v rámci svojej vnútornej legislatívy vytvoriť mechanizmus na zabránenie legalizácie vozidiel zmanipulovaných a pochádzajúcich z trestnej činnosti. Najefektívnejším nástrojom na realizáciu tohto cieľa je kontrola originality identifikátorov vozidiel a dokladov, ktorú sa rozhodla do svojho právneho systému zaviesť aj Slovenská republika.

Čo najmä podnietilo zaviesť túto kontrolu?

Mimoriadna pozornosť sa venuje vzťahu medzi krádežami vozidiel a nelegálnym obchodovaním s vozidlami, ako aj zamedzeniu ich legalizácie zvýšenou kontrolou pred registráciou a preregistráciou vozidiel. Manipuláciou s vozidlami dochádza k neoprávneným zásahom nielen do identity vozidla, ale často aj do konštrukcie vozidla. Používa sa celá škála postupov, od jednoduchej zmeny VIN, cez výmenu dôležitých dielov, až po poskladanie z rôznych nezriedka havarovaných vozidiel. Vznikajú vozidlá, ktoré sú nielen nespôsobilé na premávku z pohľadu neoprávnených zmien, ale aj nebezpečné z pohľadu konštrukčných zmien.

Ku kontrole originality treba pristupovať s veľkou vážnosťou, pretože podľa § 220 Trestného zákona je falšovanie a pozmeňovanie identifikačných údajov motorového vozidla trestným činom s hornou sadzbou odňatia slobody až 10 rokov.

Prečo sa pristúpilo k overovaniu kontroly originality?

Z pohľadu Európskej únie vychádza právny rámec kontroly originality z Rozhodnutia Rady 2004/919/ES o potláčaní trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami, ktorá má cezhraničné dôsledky. Okrem iného sa v ňom uvádza: "V členských štátoch Európskej únie je každý rok odcudzených približne 1,2 milióna motorových vozidiel. Tieto krádeže predstavujú škodu vo výške najmenej 15 miliárd eur za rok. Veľký podiel týchto vozidiel, približne 30 až 40 %, je ukradnutých organizovaným zločinom a potom prestavaných a vyvezených do iných štátov v rámci aj mimo Európskej únie." Cieľom Rozhodnutia je preto zlepšiť spoluprácu v rámci Európskej únie a predchádzať tak cezhraničnej trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami.

Ako kontrolu originality riešia napríklad v Nemecku, Rakúsku alebo inde v západnej Európe?

V západnej Európe už roky fungujú rôzne systémy overovania pravosti údajov o vozidlách, dokladoch, ako aj samotných vozidiel. Nie je tajomstvom, že nemecká dopravná polícia dokonca zaistila priamo na nemeckých diaľniciach niekoľko stoviek vozidiel vodičom, ktorí cez Nemecko len prechádzali. Vlani v septembri uznal Európsky súdny dvor, že kontroly originality vykonávané v Holandsku nie sú v rozpore s voľným pohybom tovaru a ani neobmedzujú iné práva majiteľov. Holanďania išli ďalej, a tak je dnes možné u nich overiť, či vozidlo nie je ukradnuté, aj pri výmene oleja v autorizovanom servise. Vo februári tohto roku rozšírili kontrolu originality vo Švédsku o detailné overenie dokladov a údajov o vozidle.

Existuje alebo sa uvažuje o prepojení národných evidencií motorových vozidiel?

V Európe sa rozširuje projekt EUCARIS, čo je on-line prepojenie národných evidencií vozidiel s cieľom overovať pôvodné evidenčné záznamy. Vzhľadom na skutočnosť, že sa centrálna evidencia vozidiel EVO s on-line architektúrou spustila do prevádzky len pred rokom, Slovenská republika je v súčasnosti v štádiu technickej realizácie pristúpenia do EUCARISu. V zmysle smernice EU o harmonizovanom registračnom osvedčení by sa mali na Slovensku zaviesť do dvoch – troch rokov elektronické osvedčenia o evidencii vo forme čipovej karty. Potom bude možné overovať kmeňové údaje o vozidle nielen v evidencii vozidiel a pátracích evidenciách, ale priamo aj v produkčných databázach výrobcov a v zahraničných evidenciách vozidiel, pričom kapacita čipu umožňuje zaznamenať celú históriu vozidla od vzniku až po ekologickú recykláciu.

Znamená to, že pravosť automobilu by sa overovala aj pred samotnou recykláciou?

Keď sme už pri recyklácii, logickým vyústením je snaha zavedenia kontroly originality aj pred recykláciou vozidla, ktorá by mohla byť prípadne hradená z recyklačného fondu. Zamedzilo by sa nekontrolovanému zničeniu vozidiel pochádzajúcich z trestnej činnosti, eliminovala by sa možnosť použitia identifikátorov a dokladov z recyklovaného vozidla a podrobne by sa zaevidoval stav, využiteľné zvyšky pred recykláciou. Len za vlaňajší rok sa na Slovensku "vyparilo" zhruba 11-tisíc vozidiel, ktoré boli síce vyradené z evidencie, ale neboli ekologicky recyklované v oprávnených subjektoch. Možno sa len domnievať, ako sa naložilo s identifikátormi týchto vozidiel.

Autor: J. Goldberger
Foto: ilustračné, autor
Pridať komentár
Bleskovky
UltraGrip
Výsledky testov zimných pneumatík dlhodobo potvrdzujú kvalitu pneumatík radu Goodyear UltraGrip. Aj v najnovšom teste zimných pneumatík pre sezónu 2019 boli pneumatiky Goodyear UltraGrip Performance+ vyhlásené za víťaza testu. Rovnako ako Goodyear UltraGrip 9+ aj táto novinka ponúka tú správnu zmes. Špeciálny plastifikátor na báze živice a rastlinných olejov zaisťuje, že si pneumatiky uchovávajú pružnosť i za nízkych teplôt. To spolu so sofistikovaným dezénom a inovatívnymi 3D priečnymi drážkami zaisťuje, že zimné pneumatiky UltraGrip ponúkajú optimálnu priľnavosť a pohodlie za akýchkoľvek zimných podmienok - na snehu, na ľade, na mokrých i suchých komunikáciách.
Matej-Homola
Slovenský automobilový pretekár Matej Homola dokázal v talianskej Monze obsadiť v 13. pretekoch seriálu TCR veľmi pekné piate miesto, keď sa prepracoval zo 17. miesta na štarte na piatu priečku v cieli. Zviedol pre to niekoľko parádnych súbojov. Svoju rýchlosť z tréningu preniesol do pretekov, vďaka ktorej sa dostavil úspech. "Boli to parádne preteky, poriadne som si zapredbiehal, auto tento raz fungovalo výborne," neskrýval nadšenie po pretekoch slovenský jazdec. "Zobral som výborné body, uvidíme ako dopadne zajtra." Nedeľňajšie štrnáste preteky seriálu TCR však nepriniesli Homolovi želaný výsledok a po kontakte s Talianom Pantiaticcimim skončil s poškodenou prednou nápravou a riadením na 14. mieste.
Nové-Dunlop
Dunlop uvádza na trh nové pneumatiky pre motokros Geomax MX53, ktoré nahrádzajú doterajšie MX52 pre pevný terén. Nové MX53 ponúkajú jazdcom najvyššiu výkonnosť vo svojej triede na širšej škále rôznych povrchov, než akú pokrývala predchádzajúca generácia. V širokom portfóliu pneumatík Geomax značky Dunlop sa nachádzajú medzi MX71 určenými do extra tvrdý povrchy a veľmi všestrannými MX33. Nová technológia Dunlopu posúva úžitkové vlastnosti pneumatík na novú úroveň. Veľkou výhodou nových pneumatík je ich vysoká výkonnosť za rôznych terénnych podmienok. Dopĺňajú pneumatiky strednej kategórie Geomax MX33, ktoré pomáhajú jazdcom vyhrávať preteky MXGP a supercross.