ZAP zvoní na poplach: Automobilkám chýba 14-tisíc ľudí

Pondelok, 27 február 2017

Automobilový priemysel na Slovensku nutne potrebuje pracovné posily aby zvládol úlohy ktoré stoja pred ním. Chýba mu až 14tisíc ľudí. Tak informovali novinárov predstavitelia Zväzu automobilového priemyslu (ZAP).

ZAP - tlačová konferencia
Stretnutie predstaviteľov Zväzu automobilového priemyslu s novinármi

Stav s nedostatkom pracovníkov v odvetví automobilového priemyslu je podľa ZAPu alarmujúci, treba s tým niečo robiť a pomôcť by mal viac ako doteraz štát a vláda. Kompetentné orgány by mali prijať opatrenia, ktoré by problém urýchlene riešili. Mali by sa čo najskôr prijať také, ktoré by riešili transformáciu vzdelávacieho systému a ktorý by bol nasmerovaný na potreby praxe a zintenzívnil by vzdelávanie budúcich kádrov.

Zväz automobilového priemyslu vyzýva vládu a kompetentné orgány, aby prijali také opatrenia, ktoré by zmiernili súčasný deficit kvalifikovaných pracovníkov a nastavili vzdelávací systém tak, aby pre výrobu zabezpečoval potrebný a pravidelný prísun kvalifikovaných pracovníkov.

Išlo by najmä o podporu duálneho vzdelávania na stredných školách. Podľa ZAPu by sa mal zaviesť inštitút profesijného bakalára. Štúdium na vysokých školách by malo byť zamerané na prax a malo by byť s ňou prepojené. Pozornosť by sa mala venovať tiež spôsobu rekvalifikácií so zameraním na ľudí, ktorí majú predpoklady a chceli by pracovať v automobilovom priemysle a nadväzujúcich odvetviach.

Keď hovoríme o rekvalifikáciách, tak takto získaná pracovná sila je jednou z možností, ako zaplniť medzeru po chýbajúcich pracovníkoch. Inou možnosťou ako pre automobilový priemysel získať nových ľudí je spomínaný model duálneho vzdelávania na stredných školách a zameranie vysokých škôl na absolventov pre potreby priemyslu.

Do duálneho systému vzdelávania, ktoré pripravuje pracovníkov pre potreby automobilového priemyslu, je na Slovensku doteraz zapojených 70 zamestnávateľov, 23 stredných odborných škôl a 873 žiakov. To tŕň v päty automobilovému priemyslu nevytrhne. Od školského roku 2017/2018 má však do systému pribudnúť ďalších 1089 učebných miest a ich počet by v ďalších rokoch mohol ešte narastať.

Autor: J. Goldberger
Pridať komentár
Bleskovky
Suzuki-Vitara
Japonská automobilka Suzuki vyrobila za uplynulý fiškálny rok 2019 (apríl 2019 až marec 2020) vo svojich výrobných závodoch na celom svete 2,97 (2 966 399) milióna automobilov. Napriek prerušeniu výroby pre pandémiu koronavírusu dokázala automobilka vyprodukovať 87,4 percent objemu predvlaňajšieho rekordného roku, v ktorom značka vyprodukovala 3,39 milióna (3 393 976) vozidiel, čo je najviac vo svojej storočnej histórii. V závodoch Suzuki ďalej pokračoval trend prehlbovania prevahy produkcie závodov mimo Japonska. V zahraničných závodoch počas vlaňajšieho fiškálneho roku vyrobila automobilka 2,02 milióna (2 022 227) vozidiel, kým automobilky v Japonsku len vyše 944 tisíc vozidiel.
Volvo-heng-du
Výrobný závod spoločnosti Volvo Cars v čínskom meste Čcheng-tu, jej najväčší v Číne, získava 100 percent svojej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. Celkový obnoviteľný energetický mix v celosvetovej výrobnej sieti spoločnosti tak dosiahol 80 percent. Stopercentný energetický mix z obnoviteľných zdrojov v čínskom závode Čcheng-tu je výsledkom čerstvo podpísanej zmluvy o dodávke elektrickej energie a prispeje k zníženiu emisií CO2 v závode o viac ako 11-tisíc ton ročne. Približne 65 percent vyrobenej elektriny pochádza z vodnej energie, zvyšná časť zo slnečnej a veternej energie a iných obnoviteľných zdrojov.
BMW5-digital-world-premie
Priaznivci a fanúšikovia bavorskej značky BMW sú v očakávaní premiéry modelov radu 5 Sedan a praktickejšieho kombi Touring. Avšak vzhľadom na stále platné cestovné obmedzenia na celom svete sa prezentácia nového BMW radu 5 Sedan, nového BMW radu 5 Touring a nového BMW radu 6 Gran Turismo uskutoční v digitálnej forme. Stane sa tak v stredu 27. mája a záujemcovia o internetovú premiéru týchto troch modelov ju môžu sledovať na internete o 08:00 hod. na www.live.bmwgroup.com/en a http://www.live.bmwgroup.com/en>.